Yazılım Sürüm Bilgileri

You are here:
Estimated reading time: 31 min
In this article
 

Tegsoft ürün gelişimi ile ilgili güncellemelere ilişkin bilgileri içermektedir.

Alan AdıAçıklama
{TARIH} RELEASE VERSION Yayınlanmış ana sürüm demektir.

20200608 RELEASE VERSION

**YENİ ÖZELLİK

 • Answer, Mute, Unmute, Hangup API geliştirmeleri tamamlanmış Apidocs.tegsoft.com’a eklenmiştir.
 • Aktivite girişi zorunluluğu için geliştirme tamamlanmıştır. Buna göre Çağrı kuyrukları > Aktivite zorunluluğu “Evet” seçilir ise ilgili kuyruktaki müşteri temsilcisileri her çağrı için aktivite girmek zorundadır.
 • Facebook ve Whatsapp kanallarında resim /dosya / video gönderilebilmesi sağlanmıştır.
 • Bir webchat yazışmasının diğer agenta transfer edilebilmesi için geliştirme tamamlanmıştır. Kör tranfer butonu girili dahiliye transfer sağlanabilir.
 • Webchat üzerinden link gönderilebilmesi sağlanmıştır.
 • Müşteri temsilcileri yönetimi ekranına webchat kuyrukları seçimi için de alan eklenmiştir.
 • Webchat kuyrukları için Oturum Zaman Aşımı ve Müşteri Çıkış Aktivitesi eklenmelidir. Bu değerlere göre Oturum Zaman Aşımı’na dakika cinsinden değer girilir. Bu süre boyunca kuyruktaki çağrıların sessionları açık kalır.
 • Ses kaydı dinlenen-dinlenmeyen çağrıların CDR’dan dinleyen detay bilgileri ile elde edilebilmesi. Buna göre yeni eklenen CDR > Gelişmiş > “Listed by” ve “Voice record status” ile ses kaydı dinleme durumları için filtreleme sağlanabilmektedir. Listed by ile usercode girilerek ilgili kişinin dinlediği çağrılar filtrelenir. Voice record status ile dinlenmiş, dinlenmemiş ve 1’den fazla kez dinlenmiş çağrılar filtrelenebilir.
 • Müşteri temsilcisi login anında atanmış olduğu Inbound kuyruk bilgilerinin raporlanması için geliştirme sağlanmıştır. Buna göre öncelikle Parametreler > agent.createSkillAssignmentLog değeri “true” yapılmalıdır. Default değeri false’dur. Bu değer true ise agent kuyruk atama loglama devreye alınmış olur. Bunun raporu ise MT aktivite > Agent kuyruk atamaları sekmesinden alınabilir.
 • Almanca ve Rusça anons seçenekleri sisteme eklenmiştir.
 • MT aktivite >> müşteri temsilcisi bazında raporuna webchat verileri eklenmiştir.
 • Webchat kuyrukları > MT zaman aşımı süresinin karakter sınırı arttırılmıştır. (max 10 karakter)
 • Gün içinde yapılan lisans kişi arttırma/azaltma işlemlerinin servis restartı olmadan devreye girmesi için geliştirme tamamlanmıştır. Buna göre Güncelleme veya Lisans sayfasındaki “UPDATELICENSE” botunu ile direk olarak adet düzenlemesi sağlanabilir.
 • Yealink ve Cisco firmwareleri güncellenmiştir.
 • Ses kayıt arşivleme performans optimizasyonu sağlanmıştır.
 • Sadece text agent lisansı bulunan sistemlerde yeni bir telefon tipi tanımlanmıştır. Buna göre TextAgentInterface telefon tipi seçilir ise Durum panelindeki hatalı görünümün de önüne geçilir.
 • Webchat Kuyruk seçimindeki – seçeneği kaldırılmıştır.

**DÖKÜMAN

 • UPGRADING CENTOS 5 TO CENTOS 7
 • SMS PROVIDER CONFIGURATON DOCUMENTS (Document name: XXXXXX Sms Configuration)
  • XXXXXX Provider adı ile değiştirilip her sağlayıcı için ayrı ayrı dökümana erişilebilir.

**HATA GİDERME

 • Webchat’de enter ile paragraflara bölünmüş bir metin kopyala yapıştır ile gönderildiğinde alınan hata ile ilgili düzenleme sağlanmıştır.
 • MT aktivite raporunda müşteri temsilci filtresi ile ilgili sorun giderilmiştir.
 • Tegsoft Telescope veya Tegsoft portal’a girişte oluşan kullanıcı sorunu giderilmiştir.
 • Webchat Çağrı dağılım algoritması için düzenleme sağlanmıştır. Buna göre ilk önce en uzun bekleyen çağrı ilk müsait müşteri temsilcisine düşer.
 • Durum paneli ve anlık bilgilerdeki görünen agent sayısındaki hata giderilmiştir.
 • Webchat’de MT çağrı bağlama süresi için optimizasyon sağlanmıştır.
 • CDR > Kampanya sonuç kodu ile filtrelemede yaşanan hata giderilmiştir.
 • addWebchatMessage servisindeki Türkçe karakter sorunu giderilmiştir.
 • Ses kampanyasına data importunda performans optimizasyou sağlanmıştır.
 • Kampanya aramasında oluşan ACW süre problemi giderilmiştir.
 • Webchat detay raporunda alınan hata giderilmiştir.
 • Webservis ile Ses kaydı indirildiğinde oluşan kayıt arşiv tablosunda ise bulunamadı hatası giderilmiştir.
 • Kampanya Yönetimi (Ses) alanındaki Predictivemaxchannel parametresi için düzenleme sağlanmıştır.
 • Müşteri temsilcilerinin Ekle butonu ile yaşadığı real IP ekleme sorunu giderilmiştir.
 • TransferAgentToIVR servis hatası giderilmiştir.
 • Crm parametreleri anket kısmında Çoktan seçmeli menüde yaşanan hata giderilmiştir.

20200405 RELEASE VERSION

**YENİ ÖZELLİK

 • Müşteri temsilcisi çağrıyı ilk 20 sn içersinde HOLD’a alır ise ALARM oluşması için geliştirme tamamlanmıştır. Alarm0505 tanımlaması ile ilgili özellik kullanılabilir.
 • Webchat kanalından dosya/resim/mp3 eklenebilmesi ve gönderilebilmesi

** HATA GİDERME

 • Replikasyon tanımında yaşanan sorunlar giderilmiştir. Webservis ile ses kaydı indirildiğinde arşiv tablosuna bağlı oluşan sorun giderilmiştir.
 • Webchat yerelleştirme ile ilgili düzenlemeler
 • Predictive Outbound aramalar > Predictivemaxchannel parametresi için kontrol sağlanmıştır.
 • Arka planda webchat scriptlerinin 1’den fazla yüklenmesinin engellenmiş ve performans artışı sağlanmıştır.
 • Müşteri Webchat Kuyruk seçimindeki “—” seçeneği kaldırılmıştır.
 • Durum Paneli – M.T anlık bilgiler uyuşmazlığı giderilmiştir.
 • Müşteri temsilcilerinin ilk girişlerinde yaşadıları “Güvenli IP” sorunu giderilmiştir.
 • Arşiv tablosundan veri beslendiğinde yaşanan MT aktivite > Durum raporu sorunu giderilmiştir.
 • SMS providerlarından gelecek response için time out süresi arttırılmıştır. Bununla birlikte SMS raporlarında oluşan Tamamlanamadı sorunu giderilmiştir.

Not: Fax servisi için bundan sonraki süreçte herhangi bir geliştirme yapılmayacaktır.

2020324 RELEASE VERSION


**YENİ ÖZELLİK
 • Arşiv hedefi unmount olması durumu için alarm tanımlanabilmesi
 • Kampanya detay excel raporuna görüşme süresinin eklenmesi
** HATA GİDERME
 • SMS providerların SMS durum sorgusunun time out süresinin uzatılması. Böylece SMS kampanyalarındaki tamamlanmadı sorunu giderilmiştir.
 • Raporlarda zaman zaman karşılaşılan yerelleştirme sorunu giderilmiştir.
 • Arşivden gelen CDR rapor verilerinin sorgusunda bulunan hata giderilmiştir.
 • Kampanya aramalarında son durumu MT tarifeleme statüsünde olan ve kişi arama limiti dolan datanın kapatılması ile çalışma tamamlanmıştır.
 • Raporlarda yaşanan çağrı kuyruğu gelmemesi ile ilgili düzenleme sağlanmıştır.
 • WebRTC CDR Raporlarında mükerrer kayıt sorunu giderilmiştir.
 • CDR raporlarında Kaçan çağrı için MT adı verilmeyecektir. MT durum takibi Çağrı kuyruk raporları > Kuyruğa dönen çağrılar alanından kontrol edilmelidir.
 • LMS ekranlarında yaşanan kullanıcı tanımı ile ilgili hata giderilmiştir.
 • Çağrı kuyrukları > Min. Hazır Agent Kuralındaki hata giderilmiştir.
 • Arşiv kayıtları nedeniyle raporlarda oluşan UNION’a bağlı çiftleme problemi giderilmiştir.
 • Küçük çaplı performans iyileştirmeleri ve düzenlemeler

2020309 RELEASE VERSION

** YENİ ÖZELLİK
 • Viber Messanger Entegrasyonu
 • Webchat ön tanımlı chat senaryoları
 • CDR’da ses kaydı dinlenen çağrıların filtrelenebilmesi
 • Webchat kuyruklarının aynı sistemlerde ,farklı web sitelerde URL parametrik listelenebilmesi
 • Twilio Incoming SMS
 • Whatsapp ülke kodları için telefon format düzenlenmesi
 • CDR – SESTEK – Speech To Text (Sestek konfigürasyonu gerektirir.)
 • Tıkla ara seçeneğine parametrik olarak profil seçimi eklenebilmesi (callbutton.ask_profile > true olmalıdır.)
** HATA GİDERME
 • Proje yönetiminde çağrı kuyrukları atamasında yaşanan aksaklık için düzenleme
 • Kullanıcı yetkilendirmelerinde yaşanan karışıklık sorununun giderilmesi
 • WEBRTC dış arama yaparken yaşanan uzun süre çevriliyor durumda bekleme sorununun giderilmesi
 • WEBRTC Inbound & Outbound Çalma sesi için düzenleme
 • Çeşitli dil dönüşüm hatalarının giderilmesi
 • Arnavutluk dil dönüşüm dosyasının eklenmesi
 • CDR ve çağrıu kuyruk raporlarında yaşanan adetsel farklılıklar ile ilgili düzenlemeler
 • Raporlardaki müşteri temsilcisi ve çağrı kuyruk bilgileri için düzenleme
 • Kişi aktivite raporu SQL optimizasyonuPerformans bazında optimizasyon ve iyileştirmeler

20200210 RELEASE VERSION

** YENİ ÖZELLİK
 • Kampanya silme yetki kontrolü
 • CDR dan excel dökümü alındığında ses kayıt dosyasının boyutunu bir sütunda gösterme
 • Kişi kayıtlarından SMS gönderme alanının yetkiye tabi olması
 • SESTEK Speech Analytics (SA) Entegrasyonu
 • SESTEK Speech Recognition (SR) Entegrasyonu
 • Dış rota üzerinde ses kayıt durdur fonksiyonu eklenmesi
 • Kampanya RTD performans iyileştirmesi
 • Webchat End-Chat butonu
 • Whatsapp/webchat’de daha önce yazışma kaydı bulunan bir kişi tekrar iletişim kurduğunda da agent karşılama yazısının gelmesi
 • Kampanya EXCEL ile data yükleme yapıldığında firma bilgisinin de güncellenebilmesi
 • Dahili register durumu hataya düşerse müşteri temsilcisi durumunun otomatik teknik soruna alınması
**DÖKÜMAN
 • Java 1.7 Update Dökümanının güncellenmesi
** HATA GİDERME
 • Ses kayıtlarında grafikleri sorunun giderilmesi
 • Gelen aramalar sayfasında “Ses kayıt başlat” ve “Hesap kodu gerektirir” checkboxlarının İngilizce isimleri için düzenleme
 • WebRTC NAT tanımı için gerekli kontrollerin sağlanması
 • Webchat raporunda detay sekmesinde farklı günlerde yazışma sağlamış aynı kişi için geçmiş tün bilgilerin görüntülenebilmesi
 • Webchat detay raporunda excelde CONTID boş olan kayıtlar için düzenleme
 • TMP Dizinin browse edilebilirliğinin güvenlik gereği kapatılması
 • Kullanıcı yetki karmaşıklığı sorununun giderilmesi

20200106 RELEASE VERSION

** YENİ ÖZELLİK
 •    ZOHO Click & Dial entegrasyonu !
 •    Lisans yapı değişikliği. Bu geliştirme ile artık çoklu lisans tanımlanabilme yapılabilmektedir.
 •    Facebook’a telefon ve e-mail ile  register olabilme
 •    Proje yönetimi alanında kampanyalar için kampanya grubu filtresinin eklenmesi
**DÖKÜMAN
 • ZOHO ( Click & Dial ) Entegrasyonu
** HATA GİDERME
 • Konferans modül yavaşlığının giderilmesi
 • İngilizce yerelleştirme için düzenlemeler
 • Kampanyada tanımlı taşan kuyruğuna yönlendirilen çağrının CDR raporlarında hangi kuyruğa yönlendirildiği  ve kuyrukta ne kadar beklediği bilgisi ile ilgili düzenleme
 • Webchat yazışmasında mükerrer oluşan kişi kartı için düzenleme
 • Tarifelenmiş görevlerdeki yetkili kullanıcı sorununun giderilmesi
 • Hazır değil durumlarında çağrı gelmesi
 • Çağrı kuyruk raporu ile CDR müşteri temsilcisi Cevaplanan adetleri için kontrol ve düzenleme
 • Masa telefonu ile yapılan dış aramalarda yaşanan rapor sorunu için düzenleme
 • Molada Inbound çağrı gelmesi sorununun giderilmesi
 • CDR raporlarında boş gelen  Müşteri temsilci adı için düzenleme
 • Kuyrukta olmayan müşteri temsilcisine ilgili kuyruktan çağrı düşmesi sorununun giderilmesi
 • Webphone üzerinde yapılan seri tıklamalar ile oluşan sorunun giderilmesi
 • Hazırda iken çalınan çağrı kaçırma hatası ile ilgili düzenleme
 • agentCall fonksiyonu konferans aramada yaşanan IDLE durumu için düzenleme
 • Son görüşülene aktar seçeneği ile CDR oluşan kayıtların sadece gelen arama filtresi ile listelenebilir olması. Herhangi bir kuyruk raporuna yansımaması .
 • Proje yönetimi filtre alanı ile ilgili düzenleme

20191225 RELEASE VERSION

**YENİ ÖZELLİK
 • Aynı donanım üzerinde oluşan aktif çağrı adedi performans artışı sayesinde 4 kata kadar artış !
 • Tegsoft Centos 7 DVD kurulumu
 • Her mola tipi için kişi limitinin sınırlandırılabilir olması
 • “Telefon Numarası Görme” yetkisine sahip olmayan kullanıcıların CDR raporlarında ve diğer tüm alanlarda numara görme engelinin olması
 • Birden fazla numarası olan firmalarda combobox ile çıkış hattı seçilmesi
 • Öncelikle Webchat SL değeri olmak üzere webchat raporunun içerik olarak geliştirilmesi
 • WEBRTC isim bazlı dahili grupları için geliştirme
 • Durum paneli kampanya ekranının kuyruk ekranında olduğu gibi tıklama ile açılabilir olması
**DÖKÜMAN
 • Tegsoft Centos 7 DVD kurulumu
 • Facebook Entegrasyonu
 • Whatsapp Entegrasyonu
 • Ses kalite sorunlarının analiz edilmesi
** HATA GİDERME
 • Whatsapp entegrasyon sürecinde iyileştirmeler
 • CDR raporunda kuyruk bilgisi ve MT kapandı loglanmış ancak MT adı olmayan çağrılar için düzenleme
 • Konferans modül yavaşlığı için düzenleme
 • transferAgentToIVR servisi için düzenleme
 • Tarifelenmiş görevler boş gelen rapor maillleri için düzenleme

20190918 RELEASE VERSION

 • Webchat alarm mailllerinin oluşturuldu.
 • Click-View raporlama toolu Tegsoft entegrasyonu
 • CDR raporları > Gelişmiş alanına Time_begin , Time_end seçeneği eklendi. Buna göre ilgili tarihler için sadece bu saat aralığındaki veriler raporlanabilir.
 • Assist sms provider entegrasyonu
 • Durum paneline çalıyor anı kırmızı renk olarak eklendi.
 • Mobildev jar güncellendi. Böylece 160 karakterden fazla sms atılabilir duruma gelmiştir.
 • Ses dosyaları için maksimum sınırının arttırıldı. (max. değer 200MB olabilir. )
 • Numara tuşlanarak arama yapıldığında CDR’da MT ismi görünmemesine sebep olan bir sorun giderildi.
 • VPOS aramaları ile ilgili kapsamlı bir düzenleme sağlandı ve bug’lar giderildi.
 • ## ile çağrı aktarılmak istediğinde çağrının kapanması sorunu giderildi.
 • Kişi aramalarında dahil olmadığı grup seçiminde kullanılan ikinci alan için düzenleme sağlandı.
 • Gelen aramalar menüsündeki ses kayıt başlat seçeneği İngilizce yerelleştirmesi için düzenleme sağlandı.
 • Preview kampanyada çağrı tarifelendiğinde CDR kaydında sonuç olarak “Başarısız” yazması durumu düzeltildi.
 • Müşteri temsilcileri yönetimi > Profil seçim alanının seçilebilir profiller listelenmesi için düzenleme sağlandı.
 • Agent tanımlı olduğu kuyruktan çıkarltıldığı halde daha önceden tanımlı olduğu kuyruktan çağrı alması sorunu giderildi.
 • Entegrasyon parametrelerinde dış link açmaması sorunu giderildi.
 • Kuyruk uyarı tanımları için düzenleme sağlandı.
 • Talep /şikayet oluşturma ile ilgili birkaç sorun giderildi.
 • Mükerrer FAX sorunu giderildi.
 • Agent hazır değil durumlarında manuel arama başlattığında keep not ready tanımlı olmasına rağmen hazıra geçmesi sorunu giderildi.
 • Hylafax’da bilgilendirme maili ulaşmaması sorunu giderildi.
 • Kaçan kampanyada arama tipi ön izlemeli olmasına rağmen arama yapmaması sorunu giderildi.
 • Webchat yazma alanı ile ilgili düzenleme sağlandı.
 • Talepler ekranı ilk açılışında kapalı olan taleplerin de görünmesi sorunu giderildi.
 • Küçük çaplı performans iyileştirmeleri ve düzeltmeler.

20190624 RELEASE VERSION

 • ACD tuşlama ile Tegsoft web arayüz olmadan Müşteri temsilcisi login olabilir ve çağrı alabilir durumdadır. Gerekli tuşlama kodu bilgilerini Sunusu ayarları > Özellik kodları alanında görebilirsiniz.
 • Çağrı Kuyruk Raporlarında Müşteri Temsilcisi Özet raporunda günler kırılımı , Aylar kırılımı ile Kuyruğa Dönen Çağrılar toplamı için düzenleme sağlanmıştır.
 • CDR raporunda müşteri temsilcisi boş gelme sorunu giderilmişir.
 • DataPrivoder; getdata ile CDR kayıtları listelendiğinde bozulan UNIQUEID formatı için düzenleme sağlanmıştır.
 • Kampanyada data ulaşılamadı statüsüne çekildiğinde oluşan hata giderilmiştir.
 • LG 98 seri auto provisioning eklenmiştir.
 • Cisco 6941 rehber fonksiyonu için düzenleme sağlanmıştır.
 • Sunucu değişikliği prosedürü oluşturulmuştur. Sunucu taşıma işlemleri Bilgi Bankasına eklenen bu prosedür baz alınarak gerçekleştirilmelidir.
 • agentHangup sevisi webphone aramaları için düzenleme sağlanmıştır.
 • agentHangupWithVariables servisinde SCHEDULE değeri ile tarifeleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Cisco 88XX 78XX auto provisioning eklenmişir.
 • Görüşmeli transferde transfer edilecek numara cevap vermediğinde verilen uyarı için düzenleme sağlanmıştır.
 • MT Santral dışı MT yerleri menüsü iptal edilmiştir. Bunun yerine Dahili içindeki Dış bağlantı alanı kullanılmalıdır.
 • Cdr Raporunda Kuyruk Durumu filtresinde “Kuyrukta Temsilci Kalmadı” için düzenleme sağlanmıştır.
 • Kişi Gruplarında Şehir seçimi için düzenleme sağlanmıştır.
 • Tegsoft çağrı yönlendirme sorunu giderilmiştir.
 • Küçük çaplı performans iyileştirmeleri ve düzeltmeler.

20190225 RELEASE VERSION

 • Webchat yazıyor ifadesi hatalarının düzeltilmesi
 • Mt aktivite görüşme raporu -> görüşme süresi ile CDR MT bazında görüşme süresinin tutarlı duruma getirilmesi
 • Kampanyaya Müşteri Temsilcisi Atama kısmında çağrı kuyruğu seçilerek listelenen kuyruktaki MT’ler için düzenleme
 • Talep oluşturulduğunda sms iletilmesi için düzenleme
 • Maksimum moladaki agent sayısı parametresi için düzenleme
 • Konferans izleme uygulaması için düzenleme
 • Cloud sistemlere default arşiv hedefinin eklenmesi
 • Cloud sistemlerde Crm parametreleri içerisindeki ülkeler için düzenleme
 • İşlevsel IVR LEFT-RIGHT condition eklendi.
 • Agent’ın ekranına düşen çağrıyı cevaplamadan veya cevapladıktan sonra kuyruğa yönlendirme
 • Küçük çaplı performans iyileştirmeleri ve düzeltmeler

20190204 RELEASE VERSION

 • Cisco 6901 konfigürasyonu set edildi.
 • Hold Problemi giderildi.
 • Tegsoft Web Services dökümanı faz1 tamamlandı. Türkçe döküman için apidocs.tegsoft.com.tr adresinden, ingilizce döküman için apidocs.tegsoft.com adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Santralden yapılan aramalarda lisans hatası giderildi.
 • Konferans özelliğinin “n” tane oluşturulması geliştirmesi tamamlandı.
 • Çağrı kuyruğundan agent çıkarıldığı halde agent’in çağrı almaya devam etmesi sorunu giderildi.
 • NotReady durumunda çağrı düşmesi sorunu giderildi.
 • Küçük çaplı performans iyileştirmeleri ve düzeltmeler.

20181231 RELEASE VERSION

 • Android ve IOS Tegsoft mobil uygulamaları yayınlanması
 • Talep tarih bazında talep excel raporuna COMPID ve firma name eklenmesi
 • Voicemail cevapsız çağrıların mail olarak gönderilebilmesi ve var ise rehberdeki adı yok ise telefon bilgisinin mail ile gönderilebilmesi
 • Kullanıcı Yönetimi -> geçersiz kullanıcılar filtrelemesi için düzenleme sağlanması
 • Gelen aramada ön ekin ile ilgili düzenleme sağlanması
 • SMS kampanyası -> Yüklenmiş dosyalar kısmında yüklenen dosyaların kampanya bazında ayrılması
 • MT aktivite görüşme raporunda filtre kriterlerine “çağrı yönü” kriterinin eklenmesi
 • CDR raporu -> manuel outbound çağrıları filtrelendiğinde alt toplam görüşme süresi eklenmesi
 • Hermes sms status hatası düzenlemesi
 • Sesli posta kayıt bilgisinin excel ile indirilebilmesi
 • Hazır değil setlemelerinin agent tanımlarınında da görülebilmesi
 • Çarpıdan çıkışın için arka planda düzenlenmesi
 • Hazır değil için süre seçilen ALARM tiplerinin düzenlenmesi
 • Çağrı kuyruklarında bekleme müziği ve agent bekletme müziklerinin seçime göre farklı çalması
 • Küçük çaplı performans iyileştirmeleri ve düzeltmeler

20181202 RELEASE VERSION

 • Kampanya tipi boş seçildiğinde kampanya ekranda ilgili kampnaya erişilemez oluyor durumunun düzeltilmesi
 • Gelişmi IVR -> anons dosyaları dinlenirken nullpointerexception sorununun giderilmesi
 • Konferans başlatma hatasının giderilmesi
 • Otomatik molaya alma seçeneği için düzenleme
 • max. molada agent sayısı setlendikten sonra Hazıra geçme durumu ile ilgili düzenleme sağlandı.
 • Webchat çağrı alarmı devreye alma
 • Webchat çağrısında client çağrıyı kapatma özelliği
 • Gigaset Maxwell Basic ve Maxwell 3 tek dosya yapılı auto provisioning geliştirmesi ve Firmware güncellemesi
 • Webchat Otomatik cevaplama düzenlendi.
 • Webchat MT zaman aşımı düzenlendi.
 • Hazır değil durumunda web chat çağrı gelmesi sorunu giderildi.
 • Webchat için agent login değil alarmı
 • Kampanya ekranı düzenlemesi. Setlemeler Aşağıdan yukarıya ilişkili olanlar soldan sağa olacak şekilde düzenlendi.
 • Kampanya sonuçları alanından Kişi Kartına direk erişim
 • Tegsoft Ekranı olmadan Kampanya çağrısı işlemek için oluşan event hataları giderildi.
 • Küçük çaplı performans iyileştirmeleri ve düzeltmeler

20181119 RELEASE VERSION

 • Tegsoft web sayfasında webchat erişimi devreye alındı.
 • Cloud serverlar için Provisioning düzenlemesi sağlandı.
 • Webchat ‘Çağrı Kaçırdınız’ uyarısı eklendi.
 • Transfer edilmeye çalışılan çağrının müşteri temsilcisine döndüğünde durum panelinde giden arama olarak görünmesi sorunu giderildi.
 • Kampanya sonuç raporu – Sadece yetkili olduğu kampanya grubundakilerini görme
 • Engellenecek IP adresleri için Tegsoft Sunucu ayarlarına alan eklendi.
 • Ringgrup, Queue vb. için loop engelleme
 • Diversion header ringall için eklenmesi
 • Web servis üzerinden başlatılan çağrılarda DID bilgisinin işlenmesi
 • RTD servisi – MT AKTİVİTE görüşme süreleri tutarsızlıkları giderildi.
 • Durum panelinde müşteri temsilcisinin arama yaptığı Tel No yerine dış hat tekil numarasının görünmesi sorunu giderildi.
 • Webchat boş olsada çağrı alır seçeneği düzeltildi.
 • Webchat otomatik molaya alma seçeneği düzeltildi.
 • Webchat MT kalmaz ise çık seçeneği düzeltildi.
 • Görüşmeli transferde aktarılacak taraf meşgul ise çağrı kapanması durumu düzeltildi.
 • Dış aramalar için ses kayıtları sekmesinde görüşme süresi boş gelmesi düzeltildi.
 • Hermes Entegrasyonu sorunu giderildi.
 • Iyzico ödeme sistemleri entegrasyonu
 • Küçük çaplı performans iyileştirmeleri ve düzeltmeler

20181104 RELEASE VERSION

 • Dış aramalar için ses kayıtları sekmesinde görüşme süresinin boş gelmesi durumu düzeltildi.
 • Hermes Entegrasyon sorunu giderildi.
 • Kişi Kartı içerisindeki Telefon Tipleri için düzenleme sağlandı.
 • Webchat yapan kişiye dış arama yapılsın özelliği eklendi.
 • Wbchat çağrı dağılımları düzenlendi.
 • Agent müşteri ile görüşmesine rağmen çağrı kaçırdınız uyarısı vermesi sorunu giderildi.
 • CRM’den MT çağrıda değil iken aktivite girişi sağlayamaması hatası giderildi.
 • Kampanya dış arama ekranında, kampanya sonucu seçmelisiniz uyarısı gelmesi sorunu giderildi.
 • Talep şikayet izleme ekranı sıralama hatası giderildi.
 • Müşteri temsilcisi yönetiminde giriş sonrası hazır yap seçildiğinde Inbound tanımı bozulması , seçili olmamasına rağmen çağrı düşmesi durumu düzeltildi.
 • Webchat çağrısında MT ekranında yazıyor ibaresinin görünmesi eklendi.
 • Müşteri yeni kayıt il ilçe seçimi düzeltildi.
 • Predictive dialer kullanıcı müdahalesi seçenekleri arttırıldı.
 • Firma tanımlarında bayi yönetimde filtre alanı çalışma hatası giderildi.
 • Gelişmiş IVR TTS anons başlığında yazan Geçersiz seçim düzeltildi.
 • Agent kuyruk seçimi ekranı başlığı düzeltildi.
 • Kampanya sonucu seçiminde kampanya aramasının devam etmesi seçeneği eklendi.
 • Profil altında yer alan rotaların karışık işlenmesi, Rotanın altında tanımlı olan dış bağlantıların karışık işlenmesi sağlandı.
 • Numara karıştırma işlevi eklendi.
 • Kuyruk alt yapısına zaman koşulu eklendi.
 • CTI Popup parametrelerinin eşleme algoritması iyileştirildi.
 • Ses kayıtları eşlemesi hata giderildi.
 • Kampanya kişi yükleme performansı iyileştirildi.
 • Gelen arama ve dış arama performans iyileştirildi.
 • Firmware dosyalarının sürüm bilgilerinin gösterimi düzeltildi.
 • Webchat yazıyor ibaresi eklendi.
 • Müşteri temsilcisilerinin kampanya sonuçları raporunda sadece kendi sonuçlarını görmesi sağlandı.
 • Mt aktivite raporuna MT’nin hazır ve çağrıda olmadığı süre eklendi.
 • Müşteri temsilcileri yönetimi -> gelen aramalar tanımı kaldırıldığında kuyruktan çağrı düşme hatası giderildi.
 • Cloud Lisans Hatası giderildi.
 • Mt’lerin girdiği aktivitelerin raporunda CallID boş gelmesi durumu düzeltildi.
 • Küçük çaplı performans iyileştirmeleri ve düzeltmeler.

20180930 RELEASE VERSION

 • CDR raporuna kampanya sonuçlarının eklenmiştir.
 • IVR üzerinden dahili tuşlama yapılabilir durumdadır.
 • Çağrı kuyruk raporu ve IVR tuşlama raporuna dış bağlantı kullanım sekmesi eklenmiştir.
 • Manuel Outbound aramalarda görüşme olmasa bile faturalama süresi işlemesi sorunu giderilmiştir.
 • Ses kayıt combobox’da bir önceki ve bir sonraki kaydın kontrolünden kaynaklı bağlantısız 1’den fazla kaydın gelmesi sorunu giderilmiştir.
 • Dahili dış hat aramalarında Arayan olarak dahili no yerine 859995 görünmesi sorunu giderilmiştir.
 • Tarifelenmiş görevler ekranında alınan otomatik loglut olma sorunu giderilmiştir.
 • Arşiv hedefinde in dosyalarının silinmemesinden kaynaklı ses dosyası indirme problemi giderilmiştir.
 • SDR’da ENTERQUEUE ve CONNECT’de kalma problemi giderilmiştir.
 • Küçük çaplı performans iyileştirmeleri ve düzeltmeler.

20180916 RELEASE VERSION

 • Dahili İletişim Raporu Durum kodlarının Türkçeleştirilmesi
 • Müşteri temsilcisi Anlık bilgiler alanında webchat çağrılarının da görüntülenmesi
 • Kampanya Çağrı Sonrası İşlem Statü Bilgisinin MT aktivite raporuna eklenmesi
 • Gigaset Maxwell 3 firmware güncellemesi
 • Kampanya aramalarında tarifeli çağrılarda durum paneli kampanya sonrası işlem sorununun giderilmesi
 • Webchat kuyruğunda bekleyen çağrılar için düzenlemeler MT aktivite → Görüşme raporuna (excel) gelen, giden ve dahili aramaları için ortalama görüşme süresinin eklenmesi
 • Küçük çaplı hata giderme ve sistem iyileştirmeleri

ARŞİV


20160624 – 24 Haziran 2016 RC2: 1.4.3 (Toplam 1,549 değişiklik – Rev: 3581 – 5130)

YENİ MODÜL – Ses, Video, Text ve WebRTC destekli Tegsoft SIP alt yapısı geliştirildi.
YENİ MODÜL – Ekran kaydı BETA sürüm hazırlandı.
YENİ MODÜL – CRM içersine bölgesel sorumlu modülü eklendi. (69266)
YENİ MODÜL – TegsoftUC Tümleşik iletişim katmanı eklendi. 
YENİ ÖZELLİK – Talep uygulamasında kolon başlıklarının isteğe göre düzenlenebilmesi imkanı sağlandı. (107464)
YENİ ÖZELLİK – Yeni SIP alt yapı içersinde yer alan aktif kanalların yönetilebilmesi için sunucu bakımı uygulamasına TAB eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Ücretlendirme raporu sisteme eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Talep kapama adımına kişi seçim imkanı eklendi.(88127)
YENİ ÖZELLİK – Kampanya modülüne gelişmiş arama planı oluşturma imkanı eklendi. (70384)
YENİ ÖZELLİK – İşlevsel IVR 'a ilave metodlar eklendi. IVR eğitim dökümanında açıklanmıştır.
YENİ ÖZELLİK – Cevaplamadan anons iletme özelliği (early media) IVR alt yapısına eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Kampanya sonucu seçimi dış bir uygulama ile kontrol edilebilir hale getirildi. (70259)
YENİ ÖZELLİK – Talep performans takibi için alt yapı düzenlendi ve performans raporları eklendi. (70276)
YENİ ÖZELLİK – Telefon dil tercihlerinin profil ve dahili bazında yapılabilmesi sağlandı. (70096)
YENİ ÖZELLİK – Sesli posta modülüne kişi kayıtları ile sesli posta yönetme imkanı eklendi. (70069)
YENİ ÖZELLİK – SetRow mail alt yapısı sisteme eklendi. (69720)
YENİ ÖZELLİK – Tegsoft güvenlik duvarının daima aktif olması sağlandı. 
YENİ ÖZELLİK – Gelen arama rotasına tanınmayan kişiler için otomatik kişi kaydının oluşturulması tercihi eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Raporların kullanıcı ekranını bloklamadan arka planda hazırlanması, hazırlık aşamasını bilgilendirmesi ve gereğinde durdurulabilir olması sağlandı.
YENİ ÖZELLİK – Euromessage mail altyapısı için toplu gönderim API geliştirildi. (69713)
YENİ ÖZELLİK – Rehber tanımları içersine dinamik LDAP rehber tanımı eklendi. (69612)
YENİ ÖZELLİK – CRM kişi kayıtları için var sayılan değerin kişi grubuna göre ayarlanabilmesi imkanı sağlandı.
YENİ ÖZELLİK – Unifi Ubiquiti, Polycom, Fanvil F58, Yealink T46G-T48G, Windphone, Cisco 88XX, Avaya 96XX SIP marka / model telefonların otomatik yapılandırılması sağlandı. (69590, 69849)
YENİ ÖZELLİK – Kampanya EXCEL çıktısı ile yedekleme imkanı eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Dahililerden ve webden erişilebilir kişisel rehber eklendi. (70001)
YENİ ÖZELLİK – Rehber tanımlarına kişi grubu, dahili grubu ve profili eklendi. (69612)
YENİ ÖZELLİK – Ürün grupları eklendi. (69283)
YENİ ÖZELLİK – Aktivite üst grubu eklendi. (69455)
YENİ ÖZELLİK – Kampanya tanımlarına arama engelli grup ve arama izinli grup şeklinde alanlar eklendi. (69352)
YENİ ÖZELLİK – Kampanya tanımlarına alt grup eklendi. (69352)
YENİ ÖZELLİK – Zendesk CRM ile entegrasyon sağlandı. (107650)
YENİ ÖZELLİK – Kampanya kopyalama imkanı sağlandı. (107875)
YENİ ÖZELLİK – Teknoklas, MUTLUCELL SMS hizmet sağlayıcıları entegrasyonu sağlandı. (107627)
YENİ ÖZELLİK – SNMP Server devreye alındı.
YENİ ÖZELLİK – Gelen arama ekranıda kişinin arama geçmişi adetlerinin gösterimi sağlandı. (107874)
YENİ ÖZELLİK – Talep şikayet modülünde mail ortamında atama işleyişi sağlandı.
GELİŞTİRME – Talep raporuna ilave alanlar ve yazışma detayları eklendi. (107533)
GELİŞTİRME – IVR tuşlama kayıtlarının CDR kayıtlarında raporlanabilmesi sağlandı. (69836)
GELİŞTİRME – Cisco telefonların başlığına dinamik metin yazılması sağlandı. 
GELİŞTİRME – Excel dosyasından dışa/içe aktarma kullanıcı arabirimini meşgul etmeyen arka plan işi haline getirildi. (69974)
GELİŞTİRME – Kampanyadan kampanyaya kişi ekleme ve CRM 'den kampanyaya kişi ekleme fonksiyonları hızlandırıldı. (70232)
GELİŞTİRME – Kampanya ekranı çok daha kullanışlı bir görsele kavuşturuldu. (70384)
GELİŞTİRME – Talep modülüne ilave yetki alanları eklendi. (70461)
GELİŞTİRME – IPECS zaman ayarları eklendi. (70308)
GELİŞTİRME – IBM POWER8 uyumluluk düzenlemeleri yapıldı.
GELİŞTİRME – Ekranların farklı dillerde daha hızlı açılması sağlandı. 
GELİŞTİRME – Sunucu ve istemci taraflı bellek ve işlemci performans iyileştirmeleri sağlandı. 
GELİŞTİRME – Bazı uygulamaların filtre alanlarına ilaveler yapıldı. (69824)
GELİŞTİRME – Anket raporuna adres alanları eklendi. (70068)
GELİŞTİRME – Email şablonunda kullanılmak üzere ilave alanlar eklendi. (70062)
GELİŞTİRME – Predictive dialer için kullanıcı tercihi modlar eklendi. 
GELİŞTİRME – Otomatik arama alt yapısı Operatör CPS değeri optimizasyonu eklendi.
GELİŞTİRME – Kişi kartı webservice ilave metodlar eklendi. (69968)
GELİŞTİRME – İşlevsel IVR içersine HTTP GET fonksiyonu eklendi. IVR dökümanında açıklanmıştır. (69861)
GELİŞTİRME – Grandstream rehber yüklemesi otomatik yapılandırma alt yapısına eklendi. (69844)
GELİŞTİRME – Yealink yeni firmware sisteme eklendi. (69790)
GELİŞTİRME – Talep detaylarına müşteri temsilcisi isminin gösterimi sağlandı. (69467)
GELİŞTİRME – Zaman dilimi ayarları telefon markasına göre tanımlanabilir hale getirildi.
GELİŞTİRME – Talep mail alt yapısında TO,CC,BCC alanlarına mail işleme imkanı eklendi.
GELİŞTİRME – Ekran görsellerinde çözünürlük vb. sebepler ile kayma olasılığı olan uygulamalarda düzeltmeler yapıldı. (69616)
GELİŞTİRME – Anket EXCEL çıktısı iyileştirildi.
GELİŞTİRME – Sistemin açılış hızı arttırıldı. Tam kapanıp açılmanın 1 dak. altında tamamlanması sağlandı.
GELİŞTİRME – Gelen FAX klasörü paylaşılan klasör haline getirildi. (68923)
GELİŞTİRME – Huawei telefonların otomatik yapılandırma yönetmi seri numarasından arındırıldı. (69266)
GELİŞTİRME – Veri arşivleme hizmeti performans optimizasyonu sağlandı. (69355)
GELİŞTİRME – Webphone ekranına çağrı sonlanma bilgisi / sebebi eklendi. (69380)
GELİŞTİRME – CRM alt yapısına seçilebilir Ülke/İl/İlçe alanları eklendi. (69266)
GELİŞTİRME – Kullanıcı tanımına dahili seçeneği eklendi. Seçili olan kullanıcı kendisi için tanımlanmış olan MT yerini kullanarak login oluyor. (69372)
GELİŞTİRME – Kampanya tanımında "Ulaşılamayanı MT aktar" seçeneği varsayılan değeri true dan false 'a değiştirildi.
GELİŞTİRME – Bir çok uygulama ekranında filtre alanı geliştirildi. (107618)
GELİŞTİRME – Talep raporlarına ilave kolonlar eklendi. (107651)
GELİŞTİRME – CDR Kayıtlarına TCKIMLIK eklendi. (107663)
GELİŞTİRME – Bazı ikonlarda değişikliğe gidildi.
GELİŞTİRME – Veritabanı büyümesini optimize edildi.
GELİŞTİRME – Mükerer talep oluşması engellendi. (107589)
GELİŞTİRME – Yealink firmware güncel hale getirildi.
GELİŞTİRME – Aranan numaranın eşlemesi iyileştirildi. Son 7 hane kontrolü geliştirildi.(107880)
GELİŞTİRME – Kısa numara ile arama ve çağrı toplama fonksiyonları iyileştirildi. (107959)
GELİŞTİRME – Telefon ayarlarına yedek Tegsoft IP adresi girilebilmesi ile yedek sunucu kullanımı devreye alındı.
GELİŞTİRME – Ücretlendirme raporuna ilave filtre alanları eklendi. (107948)
GELİŞTİRME – Tegsoft ekranından çıkarken doğrulama ekranın devre dışı kalabilmesi için parametre eklendi. (107976)
HATA GİDERME – Durum panelinden müşteri temsilcisi durumunu değiştirme de oluşan hata giderildi. (76439)
HATA GİDERME – Webservice çağırırken oluşan yetki kontrolü hatası giderildi. (91877)
HATA GİDERME – Talep içersinden mail içeriğinde ekli dosya iletimi hatası giderildi. (107570)
HATA GİDERME – Talep oluştururken ekli dosyaların depolanması sırasında oluşan hata gilderildi. (69803)
HATA GİDERME – Arşivlenmiş verilerden rapor üretilirken çıkan hata mesajı düzeltildi. (91355)
HATA GİDERME – Tarifelenmiş raporların oluşturulma hatası giderildi. (70293)
HATA GİDERME – Kuyruk bekleme hesaplarına taşan çağrının ilave edilmesi sağlandı. (68473)
HATA GİDERME – Müşteri temsilcisinin gereksiz yere kendisini meşgul edebilmesine imkan sağlayan bir hata giderildi. (69288)
HATA GİDERME – Kullanıcı tanımlarından kişi kayıtlarının otomatik oluşturulmasında oluşan hata giderildi. (70461)
HATA GİDERME – Dahili grubu düzenlemelerinden kaynaklı çağrı toplama fonksiyonunda çıkan hata giderildi. (70342)
HATA GİDERME – Mail alt yapıları ile ilgili bir çok uyuşmazlık düzeltildi. (70329)
HATA GİDERME – POP3 mail protokolü okuma hatası giderildi. (69825)
HATA GİDERME – ACHT hesaplamasında yer alan birden fazla kuyruk için işlem süresi ortalma hatası giderildi. (69744) 
HATA GİDERME – Toplu email gönderim kampanyasında bellek sorunu giderildi. (69566)
HATA GİDERME – Santral dışı MT yerleri ekranında yer alan lisans hatası giderildi. (69348)
HATA GİDERME – Excel dışa aktarma işleminde binary kolon sebebi ile oluşan kolon kayması problemi giderildi. (107570)
HATA GİDERME – Mail serverlar ile iltişim sırasında oluşan sertifika hataları giderildi. 
HATA GİDERME – Kampanya tarifelenmiş aramalarında yer alan arama limiti kontrolü hatası giderildi. (107649) 
HATA GİDERME – Kampanya tarifelenmiş aramalarında kişi arama engelleme kontrolü hatası giderildi. (107649) 
HATA GİDERME – VPOS aktarma hatası giderildi. 
HATA GİDERME – TTS Kaynaklı oluşabilecek performans açığı giderildi.
HATA GİDERME – Mobil uygulamada veri gösterilmeme hatası giderildi.
HATA GİDERME – Webphone görüşmeli transfer ses kayıt dosyası eşleşme sorunu giderildi.
HATA GİDERME – Sesli posta TTS lisans kontrolü kaldırıldı. (107607)
HATA GİDERME – ACHT ve ortalama görüşme hesaplamasına transfer edilen çağrıların dahil edilmesi sağlandı. (108002)

20150623 – 23 Haziran 2015 RELEASE PATCH (VERSION: 1.4.2)

Tegsoft güncelleme ekranlarından “Yayınlanmış Sürüm Yükle” butonu ile yüklenebilen sürüm aşağıdaki değişiklikleri içermektedir.

HATA GİDERME – Ses kayıt dinleme sırasında oluşan CPU kullanım hatası giderildi.

20150615 – 15 Haziran 2015 RELEASE VERSION: 1.4.2 (Toplam 987 değişiklik – Rev: 2594 – 3581)

Tegsoft güncelleme ekranlarından “Yayınlanmış Sürüm Yükle” butonu ile yüklenebilen sürüm aşağıdaki değişiklikleri içermektedir.

YENİ MODÜL – Asistanlık hizmetleri veren firmalara yönelik "müşteri temsilcisi" - "müşteri" - "uzman" görüşmelerini yönetme modülü eklendi.
YENİ MODÜL – Telekomünikasyon iletişim başkanlığı (TİB) talep ettiği şekilde FTP, Windows share vb. protokoller ile uyumlu çağrı detay kayıtlarını dışa aktarma modülü geliştirildi.
YENİ MODÜL – E-Mail kampanyası ve hizmet sağlayıcı üzerinden e-mail gönderimi modülleri eklendi.
YENİ MODÜL – PMS (Property Management System) / Otel Yönetim Sistemi entegrasyon modülü eklendi. (Uyandırma, Oda durumu yönetimi, Minibar vb. hizmet kullanımları)
YENİ MODÜL – Ücretlendirme modülü eklendi.
YENİ MODÜL – Ön izlemeli arama (Preview dialing) modülü eklendi. 
YENİ MODÜL – Tahmine dayalı arama (Predictive Dialer) modülü eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Kampanyaya veri ekleme web-service içersine tarifelenmiş çağrı ekleme imkanı getirildi. (67434)
YENİ ÖZELLİK – Durum paneli görsel düzenlemeleri yapıldı. Kişiselleştirme imkanı getirildi. (68211)
YENİ ÖZELLİK – Müşteri temsilcilerinin kendi durumlarını yetki ile değiştirebilmesi sağlandı. (67416)
YENİ ÖZELLİK – Arşivlenmiş verilerin raporlanması devreye alınmıştır. Arşivden verilerinden oluşmuş raporların başına mesaj metni yerleştirilmiştir. (67619)
YENİ ÖZELLİK – Güvenlik duvarı ayarlarının web-service ile değiştirilmesi özelliği eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Birden fazla dahilinin aynı caller id ile birleştirilmesi sağlanmıştır.
YENİ ÖZELLİK – CRM tablarının sırasının değiştirilmesi veya görünmez yapılması imkanı sağlandı. Çağrı Merkezi Yönetimi / Parametreler uygulamasında 
filtre alanına crm yazılması ile gelen TAB sıralarını belirten değerler değiştirilerek sıralama değiştirilebilir. -1 ile görünmez yapılabilir. (67696)
YENİ ÖZELLİK – Kobi donanımı için analog FXO, FXS PCI Kart desteği eklendi. (67766)
YENİ ÖZELLİK – Tegsoft 'a giriş yapılan kullanıcıdan farklı bir kodlar LDAP kullanıcı doğrulaması yapılabilir hale geldi. (67885)
YENİ ÖZELLİK – Dış bağlantıya çağrı çıkarken görünen ad manüple edilebilir hale getirildi. (67741)
YENİ ÖZELLİK – LDAP doğrulaması üzerinden kişi ve kullanıcı içe aktarma imkanı eklendi. (67885)
YENİ ÖZELLİK – Yeni telefon desteği eklendi. Gigaset N720, Cisco 7912, 7970, 7971, 78XX, Fanvil, TTEC, Hanglong, Huawei (67832,69059,69060,69061)
YENİ ÖZELLİK – Link üzerinden AES şifreleme ile password doğrulaması eklendi.
YENİ ÖZELLİK – İşlevsel IVR fonksiyonlarına SETCALLERID eklendi. (67989)
YENİ ÖZELLİK – Yeni kampanhya modülü "Toplu eposta gönderim kampanyası" eklendi. (68061)
YENİ ÖZELLİK – Agent ekranlarına Tegsoft üzerindeki web server kullanılarak not iletilme imkanı eklendi (68161)
YENİ ÖZELLİK – Yealink telefonlar üzerinde çağrı çekme penceresi aktif edildi. (67944)
YENİ ÖZELLİK – Tahmine dayalı kampanya arama modülü ilk sürümü devreye alındı.
YENİ ÖZELLİK – Kişi raporlarına bölgesel haberleşme raporu eklendi. İl ilçe kırılıma göre iletişim adetleri raporlanmaktadır. (68317)
YENİ ÖZELLİK – Müşteri temsilcisinin telefon numara bilgisini görmesini engelleyecek yeni bir yetki tanımı sisteme eklendi. (68393)
YENİ ÖZELLİK – Sesli posta sistemi baştan yazılmıştır. Uzaktan sesli posta dinleme, IVR güvenlik doğrulaması vb. işlevler eklenmiştir. Mevcut sesli posta tanımları default değer haricindekiler tekrar tanımlanmalıdır. (Güncelleme öncesinde mutlaka gözden geçirilmelidir.) (67845)
YENİ ÖZELLİK – DataLoader – Veritabanına genel bilgi yükleme hizmeti eklendi. (68264)
YENİ ÖZELLİK – Kampanya ekranına arama erteleme fonksiyonu eklendi. (68413)
YENİ ÖZELLİK – Kampanya arama sonucuna göre yeni kampanya tetiklenme imkanı eklendi. (68590)
YENİ ÖZELLİK – Çağrı kuyrukları için MT kalmadı, tüm agentlar molada vb. alarm imkanı getirildi. (68678)
YENİ ÖZELLİK – Kişi kartı üzerinden açık kişinin outbound kampanyaya dahil edilmesi için buton eklendi. (68715)
YENİ ÖZELLİK – Müşteri temsilcilerinin molaya çıkmasını engelleme kuralları eklendi. (68705)
YENİ ÖZELLİK – Kampanya modülünde bir excel dosyası ile birden fazla kampanyaya veri yükleme imkanı eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Tarifeli raporlara ve e-mail hesapları yönetimine test gönderim butonu eklendi. (69164)
YENİ ÖZELLİK – DeploymentRuleSet.jar ve Webphone ürünleri için yeni sertifika dosyası yüklendi. (Geçerlilik tarihi: 26 Haziran 2018) (69223)
GELİŞTİRME – PBX Filtre alanları zenginleştirildi. (67375)
GELİŞTİRME – Raporlara çağrı tekil numarası eklendi. (67428)
GELİŞTİRME – RTD Web-service hizmetine müşteri temsilcisi durumları eklendi. (67323)
GELİŞTİRME – Excel raporların veri limitleri arttırıldı. (67381)
GELİŞTİRME – TTS üretim hızı arttırıldı. (67500)
GELİŞTİRME – Kampanyaya dahil kişiler EXCEL çıktısı içersinde yüklenen verilerin, IVR tuşlamalarının, MT tarafından değiştirilmiş bilgilerin de yer alması sağlandı. (67715)
GELİŞTİRME – SMS geçmişinde operatöre iletilen mesajın parametre içerikleri ile birlikte gösterilmesi sağlandı. (67393)
GELİŞTİRME – Sistemin genel kullanım performansında, yetki erişimlerinde önemli performans iyileştirmeleri yapıldı.
GELİŞTİRME – Talep şikayet modülüne ilave raporlar eklenmiştir. (66762)
GELİŞTİRME – CRM filtreleri arasına adres alanı eklenmiştir. (67473)
GELİŞTİRME – CRM kişi kartına ilave anaadı, babaadı, doğum tarihi eklenmiştir. (67441)
GELİŞTİRME – Sesli posta max/min süreleri düzenlenmiştir. (67706)
GELİŞTİRME – Sunucu bakımı uygulaması ile yedekleme ve geri yükleme imkanı sağlandı. (67800)
GELİŞTİRME – Uygulamalar ile ilgili yardım dökümanı (Yardım butonu) wiki.tegsoft.com adresinden ulaşılabilir hale getirildi. (67784)
GELİŞTİRME – CRM ekranında yer alan firması alanına bilgi girişi optimize edildi.
GELİŞTİRME – Firma kartı uygulamasına alanları görme ve düzenleme yetkileri eklendi. (67771)
GELİŞTİRME – Dış arama sırasında müşteri temsilcisinin ekranından kampanya verilerini düzenlemesine imkan sağlandı. (67806)
GELİŞTİRME – Anket, aktivite, sipariş gibi bilgilere çağrı tekil numarası işlendi. (66414)
GELİŞTİRME – CDR Raporu yetkileri geliştirildi. (67826)
GELİŞTİRME – Talep departman dağılım ve atama işlemlerine yeni özellik eklendi. (67885)
GELİŞTİRME – Tüm ekranlarda görünen ad giriş formatı ortak hale getirildi. Alternatif format kullanımlarının 
geçerli olması sağlandı. ("Ad" <Numara> veya <Numara> veya <Numara> "AD" gibi (67749)
GELİŞTİRME – Arşivlenmiş ses kayıt, kuyruk veya agent raporu bilgilerinin raporlanması geliştirildi. (67923)
GELİŞTİRME – SMS hizmetinde önemli performans iyileştirmeleri yapıldı. (67943)
GELİŞTİRME – CDR Raporuna özet bilgileri eklendi. (67964)
GELİŞTİRME – Kampanya aramalarında gereksiz çağrıların sonlanması algoritması iyileştirildi. (67907)
GELİŞTİRME – Telefonların XML uygulamalarının düzenlendiği uygulamada iyileştirmeler yapıldı. (68010)
GELİŞTİRME – Açılış anına veri tabanı tutarlılığı kontrolü eklendi. (67986)
GELİŞTİRME – CDR raporlarında geliştirmeler yapıldı. (67964)
GELİŞTİRME – Çağrı ses kayıt görsellerinin arşivlenmesi imkanı eklendi. (68086)
GELİŞTİRME – Planlanan tarihin yeni talep için atanabilmesi imkanı eklendi. (68190)
GELİŞTİRME – DNS Recursion kaynaklı güvenlik açığı kapatıldı.
GELİŞTİRME – Transfer edilmiş çağrının ses kayıt dinlemesi ve arşivden ses kayıt dinleme fonksiyonu önemli ölçüde hızlandırıldı. (67916)
GELİŞTİRME – Kampanya raporları iyileştirildi. (68222)
GELİŞTİRME – Sipariş giriş ekranında iyileştirmeler yapıldı. (68221)
GELİŞTİRME – Sipariş raporunda iyileştirmeler yapıldı. (66758)
GELİŞTİRME – Kampanya raporuna ortalama görüşme süresi eklendi. (68018)
GELİŞTİRME – Mavi kod için görünen ad içersine parametreler eklendi.
GELİŞTİRME – Kaçan çağrıya otomatik dönüş yapan kampanya alt yapısı iyileştirildi. (68308)
GELİŞTİRME – Yedekten geri dönüş performansı arttırıldı. (66756)
GELİŞTİRME – Sıra belirtilmemiş kampanya aramalarının yükleme tarihi baz alınarak çalışması sağlandı. (68356)
GELİŞTİRME – Müşteri temsilcisi aktivite raporuna Giriş, Hazır ve Hazır değil süre toplamları eklendi. (68315)
GELİŞTİRME – Mail CC de yer alan ilgili kişilerin talebe eklenmesi parametrik hale getirildi. (62304)
GELİŞTİRME – Anket raporu EXCEL çıktısı sisteme eklenmiştir. (68363)
GELİŞTİRME – Gizli numara aramalarının panelde gözükmesi sağlandı. (68407)
GELİŞTİRME – Kişi raporuna not kolonu eklendi. (68404)
GELİŞTİRME – Talep ekranlarına talep değişikliği veya yeni girişi sırasında açıklama görülmesi sağlandı. (68475)
GELİŞTİRME – Kampanya saatlerinin boş olabilmesine imkan sağlandı. (66333)
GELİŞTİRME – Gerçek zamanlı anlık dinleme işleminin kodunun değiştirilmesine imkan sağlandı. (68515)
GELİŞTİRME – PNG ses işleme dosyalarının arşivlenmesi sağlandı. (68539)
GELİŞTİRME – Müşteri temsilcisi anlık bilgi değiştirme yetkisi eklendi. (68565)
GELİŞTİRME – Webphone aramalarında aradığınız kişi bir başka kişi ile görüşüyor anons duyma fonksiyonu iyileştirildi. (68579)
GELİŞTİRME – SMTP ile mail kampanyası yapılabilmesi sağlandı.
GELİŞTİRME – Facebook API entegrasyonu geliştirildi.
GELİŞTİRME – Ekran grup alanlarında ikon konumlandırılarak görsel iyileştirme sağlandı.
GELİŞTİRME – Ekran görsellerinde düzenlemeler.
GELİŞTİRME – Clickatell SMS hizmet sağlayıcı sisteme eklendi. (68928)
GELİŞTİRME – LDAP Import işlemine ilave alanlar eklendi. (telephoneNumber, pager, ipPhone, homePhone, mobile, facsimileTelephoneNumber, title,company, department vb.) (68928)
HATA GİDERME – Filtre alanlarına 40 karakterden uzun ifade girilmesi durumunda ekrana hata mesajı gelmektedir. Düzeltildi. (66969)
HATA GİDERME – Webphone aynı anda 2 hat görüşmesisırasında hatlar arası geçişte sorun oluşuyor. Üzerinde çalışılıyor. (67479)
HATA GİDERME – CDR raporunda kullanıcı yetkisi olmayan dış rotaları görmekte. Düzeltildi. (67486)
HATA GİDERME – Kampanya zaman koşulunu dikkate almıyor. Düzeltildi. (67615)
HATA GİDERME – Alarm yönetimi dahili ile eşleşen kayıtlarda alarm oluşmamaktadır. Düzeltildi. 
HATA GİDERME – Firma kartı uygulamasında yer alan teklif dosya ekleme simgesi çalışmıyor. Düzeltildi. (67659)
HATA GİDERME – Bu arama gerçekleştirilemiyor mesajı CDR kaydında cevaplandı olarak görlüyor. Düzeltildi. (67728)
HATA GİDERME – Windows paylaşımı üzerinden görülen yedek klasörü boş geliyor. Düzeltildi.
HATA GİDERME – Kullanıcı yönetimi ekranıda yetkiler scroll etmiyor. Düzeltildi. (67698)
HATA GİDERME – Anket ekranıda scroll problemi. Düzeltildi. (67659)
HATA GİDERME – Aktivite hatırlatma ekranında kişi butonu hata veriyor. Düzeltildi. (67791)
HATA GİDERME – Güncelleme işleminin uzun sürmesi durumunda yetki tanımları transfer olmuyor. Düzeltildi.
HATA GİDERME – Aktivite hatırlatma ekranında talepler yetkiye göre listelenmiyor. Düzeltildi. (67799)
HATA GİDERME – Anlık ses kayıt dinleme butonu HTTP hatası veriyor. Düzeltildi. (67816)
HATA GİDERME – Agent session hatası ile logout oluyor. Dahili ve harici agent kullanımı için düzeltildi. (67527)
HATA GİDERME – Yazılım güncellemesinden sonra Firmware tarihleri kayboluyor. Düzeltildi. (67849)
HATA GİDERME – Login olan kullanıcı eğer tekrar giriş yapar ise iki defa giriş butonuna basmak durumunda kalıyor. Hata düzeltildi. (68079)
HATA GİDERME – Telefon üzerindeki rehber uygulamasında yer alan bul fonksiyonundaki hata giderildi. (68106)
HATA GİDERME – Talep yönlendirme ekranında departman seçiminde oluşan hata giderildi. (68223)
HATA GİDERME – Tarifelenmiş çağrı için agent araması başlatmıyor. Hata giderildi. (68091)
HATA GİDERME – Arama sonucu hata olan kampanya çağrılarının tekrar aranması sağlandı. (68364)
HATA GİDERME – Müşteri temsilcisinden müşteri temsilcisine transfer işleminde ekran popup çıkmaması hatası giderildi. (68348)
HATA GİDERME – Oturum yönetimi hizmetinde oluşan giriş izni verilmemesine sebep olan bir hata düzeltildi. (68440)

20140724 – 24 Temmuz 2014 RELEASE VERSION: 1.4.1

YENİ ÖZELLİK – Yeni eklenen entegrasyonlar ile birlikte Garanti Bankası, İş Bankası, Bank Asya, Halk Bankası, Akbank, TEB, Finansbank ve ING sanal pos (VPOS)
cihazları kullanılabilir hale geldi.
YENİ ÖZELLİK – Müşteri sunucusunda ekranlarda yer alan etiket, uyarı mesajı, bilgi notu vb. bilgilerin değiştirilmesine imkan sağlandı.
YENİ ÖZELLİK – Bu sürüm ile birlikte Manuel Update işlemi kaldırılmıştır. Kurulum sonrası işlemler sonrasında tüm güncellemeler sadece Tegsoft Güncelleme 
ekranından yapılabilecektir.
YENİ ÖZELLİK – Webphone auto-answer için müşteri temsilcisinin kulağına sinyal vermesi sağlandı.
YENİ ÖZELLİK – Yeni eklenen entegrasyonlar ile birlikte CMFCELL, GATEWAYPLUS,MOBILTIM,NETGSM,POSTA GUVERCINI,TEKNOGRAFI,TESCOM,TTMESAJ,ZEOSTEK SMS sağlayıcıları 
sistemde kullanılabilir hale gelmiştir.
YENİ ÖZELLİK – Talep şikayet ekranlarına ilgili kişiler özelliği eklenmiştir.
YENİ ÖZELLİK – Talep şikayet uyarı fonksiyonları eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Ses kayıt ekranına ses kaydının resmi eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Ses analiz yazılımı eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Menü açık konuma getirilirse girişte açık kalması sağlandı. Bazı uygulamaların grup başlıkları ve kriter alanlarına da aynı alt yapı eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Cisco 7940, 7960 ve SPA serisi telefonların otomatik yapılanması fonksiyonu eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Talep şikayet ekranına talebin içeriğini ön izleme, kapatma, iptal etme özellikleri eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Kampanya ekranlarında dosya yükleme, içerik silme işlemleri sırasında ekranın kullanıma kapanması ve kullanıcının bekletilmesi kaldırılmıştır.
Kampanya yükleme ve kampanyadan veri silme 10 kata kadar hızlandırılmıştır.
YENİ ÖZELLİK – Talep Şikayet Yönetim sistemine yeni raporlar eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Otomatik arama (Kampanya) modülünde istenen sürenin altında anons dinleyen kişinin tekrar aranması veya SMS gönderilmesi eklenmiştir.
YENİ ÖZELLİK – IVR tuşlamasından, gelen aramadan veya kampanya senaryolarından arayan veya aranan kişilerin kampanyalara eklenmesini sağlayan hedef tipleri 
sisteme eklenmiştir.
YENİ ÖZELLİK – Veri arşivleme modülü devreye alınmıştır.
GELİŞTİRME – Tarifelenmiş raporlarda performans artışı sağlandı.
GELİŞTİRME – Rapor kriterlerinde iyileştirmeler sağlandı.
GELİŞTİRME – Sistem performansını iyileştirmek için rapor veya web-service kanalı ile 10,000 adet ‘den fazla veri okunması engellendi.
GELİŞTİRME – Verimlilik hesaplama formülünde optimizasyon yapıldı.
GELİŞTİRME – Talep şikayet ekranlarında veri giriş ekranlarında tasarım iyileştirildi.
GELİŞTİRME – CDR Raporuna ring group kriteri eklendi.
GELİŞTİRME – Anket uygulaması giriş ekranı anketör formu şekline getirildi.
GELİŞTİRME – Mail alt yapısı iyileştirildi.
GELİŞTİRME – Metni sese dönüştürme TTS fonksiyonunda performans artışı sağlanmıştır.
GELİŞTİRME – Veri merkezine taşınan yedeklerin boyutu küçültülmüştür.
GELİŞTİRME – Çoğrafi yedekleme fonksiyonu iyileştirilmiştir.
GELİŞTİRME – Transfer için yeni web-service eklenmiştir.
GELİŞTİRME – CRM Raporlarında iyileştirmeler yapılmıştır.
GELİŞTİRME – Agent blended çalışması için kampanyada zamanlamalarında iyileştirmeler yapılmıştır.
HATA GİDERME – Müşteri LOGO kullanımında ilk girişte LOGO görüntülenmemesi problemi giderildi.
HATA GİDERME – MAX kanal verilmiş bir dış bağlantının atlanamaması hatası giderildi.
HATA GİDERME – Bekleme müziklerinin çalma algoritmasında bir hata giderilmiştir.
HATA GİDERME – Küçük çaplı hata giderme ve sistem iyileştirmeleri

20140428 – 28 Nisan 2014 RELEASE VERSION: 1.4.0

YENİ ÖZELLİK – Kampanya aramalarına kota koyma imkanı getirildi. Cevaplayan 1000 kişiye ulaşınca otomatik durdur, IVR ‘da önce 1 sonra 7 tuşlayan 200 kişi 
olunca otomatik sonlandır gibi senaryolar gerçekleştirilebilir.
YENİ ÖZELLİK – Acil kod (Mavi kod) sistemi için SMS gönderim imkanı eklendi.
YENİ ÖZELLİK – En fazla hatalı giriş, hatalı giriş yapılan IP adresini otomatik bloklama, bir kullanıcı için izin verilen network gibi güvenlik arttırıcı 
özellikler eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Raporların tarifelenerek kişi grubuna veya belli mail adreslerine gönderilmesi sağlandı.
YENİ ÖZELLİK – Departmanlarda yer alan kullanıcılara taleplerin otomatik dağıtılması özelliği eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Yealink telefonlar için yeni sürüm firmware hazırlandı.
YENİ ÖZELLİK – Patern olmadan yönlendirme rotası tanımlama imkanı getirildi. Her zaman geçerli, patern ‘e bağlı veya kapalı seçenekleri ile rota yönetimi 
kolaylaştırıldı.
YENİ ÖZELLİK – Müşteri temsilcilerinin CTRL-ESC ile aktif konuşmayı sonlandırmaları imkanı eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Gelişmiş IVR fonksiyonu olarak harf harf okuma eklendi. T5634BN32 gibi verilerin okunmasını sağlamaktadır.
YENİ ÖZELLİK – İşlevsel IVR fonksyionlarına Agent ekranına bilgi gönderme fonksiyonu eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Windows paylaşımı üzerinden \\TEGSOFT_IP\custom_images klasörü içersine yerleştirilecek resim dosyaları ile giriş ekranına, menu üst alana ve
kişinin isminin yanına müşteri logolarının yerleştirilmesi sağlandı. (company-logo.png (h: px, w: serbest) company-menu-top.png (w:220 h:50px) örnek 
resimler lütfen isteyiniz)
YENİ ÖZELLİK – Talep sistemi vb. uygulamaların mail gönderiminde ilave teknolojiler devreye alındı. MS Exchange vb. mail gönderim protokolleri eklendi. 
Sunucu mail gönderim ayarları da değiştirilerek Santral Yönetimi altında mail hesapları uygulamasına taşındı.
YENİ ÖZELLİK – Chat yetkiye tabi hale getildi.
YENİ ÖZELLİK – Kişi kartı ekleme web-service içersinde kolon adı olarak frma adının gönderilmesi sağlandı.
YENİ ÖZELLİK – EST Ödeme sistemleri VPOS uygulamasına eklendi. İş Bankası VPOS kullanılabilir hale geldi.
GELİŞTİRME– # tuşlamasının IVR ‘da seçenek olarak kullanılabilmesi sağlandı.
GELİŞTİRME – Veri alış verişinde, rapor çıktılarında, kampanya yüklemelerinde XLSX formatının kullanılabilmesi sağlandı. Sistemin çıktı verdiği Excel 
dosyalarında varsayılan format xlsx olarak ayarlanmıştır.
GELİŞTİRME – Çağrı kuyrukları anlık bilgileri web-service içeriğine Max bekleme ve ortalma bekleme eklendi.
GELİŞTİRME – Talep raporlarının excel çıktılarına kişi tekil no alanı eklendi.
GELİŞTİRME – SMS Hizmet sağlayıcıları arasına TESCOM, NETGSM, CMFCELL, MOBILTIM, Teknografi eklendi.
GELİŞTİRME – Tema desteği iyileştirildi.
GELİŞTİRME – Fax raporu iyileştirildi. Gelen giden fax bilgilerine erişim iyileştirildi.
GELİŞTİRME – Anket giriş ekranları iyileştirildi.
GELİŞTİRME – Anlık konferans izleme uygulaması iyileştirildi.
GELİŞTİRME– Varsayılan departman tipi, kategorisi seçenekleri ilave oldu.
GELİŞTİRME– CDR raporlarında yer alan zaman kırılımı iki kırılıma çıkartıldı.
GELİŞTİRME– Profil ve rota kullanım raporları eklendi.
GELİŞTİRME– Cevapsız, meşgul, her durumda çağrı yönlendirme alt yapısına arayana göre filtreleme imkanı eklendi.
GELİŞTİRME– Cisco 69XX desteği eklendi
GELİŞTİRME– Kampanya arama performansı iyileştirildi.
GELİŞTİRME– CDR verisinin oluşma performansı iyileştirildi.
GELİŞTİRME– CRM firma listesine kolay ekleme fonksiyonu eklendi.
GELİŞTİRME– Talep ve şikayet raporu performans iyileştirmesi yapıldı.
GELİŞTİRME– Talep ve şikayet içeriğinin gösterim performansı arttırıldı.
GELİŞTİRME– Talep ve şikayet gösterim ekranları geliştirildi.
GELİŞTİRME– Grid yerleşimlerinde kolon gösterim performansı iyileştirildi.
GELİŞTİRME– Durum paneline talep ve dış arama anlık verilerinin gösterimi eklendi.
GELİŞTİRME– Kişi kartı arama performansı arttırıldı.
GELİŞTİRME– Kampanya ekranlarının anlık bilgi gösterim performansı arttırıldı.
GELİŞTİRME– Talep ve şikayet ana ekranı gibi bazı ekranların kapandığı şekilde açılması sağlandı.
GELİŞTİRME– Boşluklu veri girilmesi engellendi.
GELİŞTİRME- Yönlendirme algoritmaları yenilenerek daha performanslı hale getirildi. Ring group, dış arama vb. uygulamalar hızlandırıldı. (67758)
GELİŞTİRME– Acil kod (Mavi kod) sistemi için ilave raporlar eklendi.(67701)
HATA GİDERME – Sunucu ile client arasında iletişim kopması durumunda ekrana gelen Null hatası giderildi.
HATA GİDERME – Birden fazla ekli mail gönderiminde ek isimlendirme hatası giderildi.
HATA GİDERME – CDR raporu ile cevaplanan kuyrruk raporunda farka yol açan hata giderildi.
HATA GİDERME – Kampanyaya dahil kişiler excel çıktısının içersinde yer alan yükleme tarihi bilgisi düzeltildi.
HATA GİDERME – Kurulum sırasında dış IP adresi verilmeden NAT seçili ise sistemin hizmet verememesi hatası gideirldi.
HATA GİDERME – Bazı görsel, isimlendirme hataları giderildi.
HATA GİDERME – Sipariş raporunda Müşteri temsilcisi ve ürün filtrelerinin aktif olması sağlandı.

20140305 – 05 Mart 1.4.0 RC2

YENİ ÖZELLİK – Değişken ekran çözünürlüklerine uyumluluk. Tablet, Akıllı Telefon vb. küçük ekranlı ve yüksek çözünürlüklü, büyük ekranlı cihazlara uygun 
ekran tasarımları oluşturuldu.
YENİ ÖZELLİK – IVR anons tanımlarına, Bekleme Müziği yükleme, sesli posta listeleme ekranına tıkla dinle özelliği eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Programlama yapmaksızın IVR akışında kontrollerin yapılmasına, ses kayıt başlatılmasına, veri loglamasına imkan sağlan '''İşlevsel IVR''' eklendi.
GELİŞTİRME – Konferans anlık izleme uygulaması eksikleri tamamen giderildi.
HATA GİDERME – Kaçan çağrı süre hatası giderildi.
YENİ ÖZELLİK – Ses tanıma ile ilgili çalışmalar başlatıldı.
YENİ ÖZELLİK – Müşteri temsilcisi HOLD detayları raporlanabilir hale geldi.
YENİ ÖZELLİK – Durum panelinde müşteriyi beklemeye alan müşteri temsilcilerinin görülmesi sağlandı.
YENİ ÖZELLİK – Rapor kırılımlarına Saat, Gün, Ay değerlerine ilave olarak YIL eklendi.
YENİ ÖZELLİK – XML tabanlı değiştirilebilir, yönetilebilir profil tabanlı ayarlanabilir Rehber Özelliği Eklendi.
HATA GİDERME – Çağrı kuyruk raporunda baz süre dahil edilmeme hatası giderildi.
HATA GİDERME – Çağrı geldiği zaman CDR raporuna bakmakta olan müşteri temsilcisin ekranına gelen TBLCRMACT içerikli hata giderildi.
GELİŞTİRME – Talep ekranıda görsel ve performans iyileştirmeleri yapıldı.
HATA GİDERME –
GELİŞTİRME – Müşteri temsilcisi ekranında görsel düzenleme ve ikon yenileme yapıldı.
YENİ ÖZELLİK – Müşteri temsilcisi ekranına durum paneli özellikli TAB ile kuyruk durumunu görmesi ve kendi raporlarını alması sağlandı.
GELİŞTİRME – Richtext editor iyileştirildi.
GELİŞTİRME – TTNET SMS firması provider olarak eklendi.
GELİŞTİRME – CTI Popup bilgileri içersine IVR kanal bilgieri eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Giriş ekranlarına, durum paneline grafik göstergeler eklenmiştir.
YENİ ÖZELLİK – Talep ve şikayetin müşteri temsilcilerine atanması ile EMAIL veya sosyal medya kanalı ile gelen çağrıların müşteri temsilcisinin önüne çağrı
olarak düşmesi sağlandı.
GELİŞTİRME – Çağrının MAX 10 transfer yapılması kısıtı sisteme eklenmiştir.
HATA GİDERME – Agent molaya geçme aşamasında ise (konuşurken mola butonuna basma durumu) geri sayım sırasında hazır değil butonuna basılmasına rağmen geri 
sayım bitince hazır değil durumuna gelmektedir.
GELİŞTİRME – Kişi üzerinden yönetimin kolaylaştırılması için oluşturulan kullanıcıların kişi kartları otomatik oluşmaktadır.
YENİ ÖZELLİK – FAX Metinlerinin değiştirilebilir olması sağlandı.
GELİŞTİRME – Bir çok rapor için görsel düzenleme yapıldı.
HATA GİDERME – Durum panelinde yer alan Cevaplanan / Kaçan oranını gösteren grafik hatası giderildi.
YENİ ÖZELLİK – Kampanya için MAX kişi arama limiti eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Kampanya için Gün içersinde MAX kişi arama limiti eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Talep yönetim sistemine mail kuralları oluşturma imkanı eklendi.
GELİŞTİRME – Bellek kullanımı iyileştirildi.
GELİŞTİRME – Login olma adımındaki gecikme olasılığı ortadan kaldırıldı.
GELİŞTİRME – Registration işleminde performans iyileştirilmesi sağlandı.
GELİŞTİRME – Yealink telefon provisioning seçenekleri T19P desteği ile V70 ve V70 öncesi şekline dönüştürüldü.
YENİ ÖZELLİK – TCP Popup ile EXE tabanlı uygulamaların CTI Popup yapmasına imkan sağlandı.
YENİ ÖZELLİK – Web-service ile sistemin anlık bilgilerine erişim sağlandı.
YENİ ÖZELLİK – Talep okundu, okunmadı olarak işaretle seçenekleri eklendi.
GELİŞTİRME – CDR raporuna ilave tarih kriterleri eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Kampanya özet raporu eklendi.
GELİŞTİRME – Kampanya web-service ile yüklenen kişi bilgilerine CONTID otomatik oluşması için AUTO değişkeni eklendi.
YENİ ÖZELLİK – CRM içersine yeni eklenen kayıtlar için mükerer kayıt uyarısı eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Profil bilgilerine ara butonuna basmadan arama için arama planı eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Yönetici kullanıcı tarafından değiştirilebilir talep durumu seçeneği eklendi.
GELİŞTİRME – Modül değiştirme yetkiye tabi hale getirildi.
YENİ ÖZELLİK – Talep ekranlarına öncelik değiştirme imkanı getirildi.
YENİ ÖZELLİK – Web-Chat iletirişi için sesli uyarı eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Proje bazlı IVR yönetimi için IVR Grubu eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Bekleme çubuğuna tıklanınca bekleyen çağrıların detaylarının gösterildiği bir pencere eklendi.
GELİŞTİRME – Özel IVR Programı yükleme bölümü “Sistem Altında Yer alan / İlave Uygulamalar ” bölümüne taşındı.

20131223 – 23 Aralık 1.4.0 RC1

YENİ ÖZELLİK – Yeni raporlama alt yapısı devreye alındı.
YENİ ÖZELLİK – IVR ‘da doğrulama devreye alındı. V{TBLCRMCONTACTS.CIVILNUMBER} TC Kimlik girişini, V{TBLCRMCONTACTS.ACCOUNTCODE} Müşteri numarasını 
C{PAROLA} Parola ismindeki değişkeni doğrular. Detaylı bilgi IVR dökümanında yer alacaktır.
YENİ ÖZELLİK – Kişi kartına hesap kodu, şifresi ve bu bilgilerin IVR ile doğrulanması eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Çağrı bildirim POPUP eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Kuyruğa dönen çağrı raporu sisteme eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Aktivite grupları eklendi.
GELİŞTİRME – Talep ve Şikayet yönetim ekranlarında görsel ve işlevsel geliştirmeler yapıldı.
GELİŞTİRME – Talep ve Şikayet yönetiminde mail ekleri alt yapısı geliştirildi.
GELİŞTİRME – CDR işleme performansı iyileştirildi.
GELİŞTİRME – Metni ses dönüştürme kalitesi ve performansı arttırıldı.
GELİŞTİRME – Form ekran alt yapısı geliştirildi.
GELİŞTİRME – Küçük çaplı performans iyileştirmeleri
HATA GİDERME – Durum paneli agent görüşme süreleri düzenlendi.
HATA GİDERME – 85995 Tıkla ara fonksiyonundan oluşan CDR bilgilerinde dahili numara görülmesi sağlandı.
HATA GİDERME – Hatalı hedef aramalarında agent busy kalma durumu düzeltildi.
HATA GİDERME – Webchat iletişim hatası giderildi.

20131108 – 08 Kasım 1.4.0 BETA5

Bu sürüm yükseltme işlemi yanlızca Tegsoft Kurulum Sonrası İşlemler sayfasında belirtildiği gibi (gerekli ise) Baz Sürüm yükleme ve ardından son sürüme yükseltme şeklinde yüklenebilmektedir.

YENİ ÖZELLİK – Web Servis hizemtlerine Transfer ve değişken atayarak arama eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Talep ve Şikayet iki ayrı modüle bölündü.
YENİ ÖZELLİK – Talep ve Şikayet raporu eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Bayi yönetim ekranlarından giriş için güvenli / yetkili kullanıcı oluşturuldu.
YENİ ÖZELLİK – Talep ve Şikayet raporu eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Kampanya aramasında ulaşılamayan kişi için entegrasyon tanımı eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Tegsoft Android uygulaması yayınlandı. Sistemin entegre çalışabilmesi için ilaveler yapıldı. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tegsoft.android
YENİ ÖZELLİK – Tegsoft bayi yönetim sisteminde talep yönetim modülü devreye alındı.
YENİ ÖZELLİK – Zeostek SMS entegrasyonu tamamlandı.
GELİŞTİRME – Webphone yeni sürüm yayınlandı.
GELİŞTİRME – Kuyruk dağıtımında iyileştirme yapıldı.
GELİŞTİRME – Durum panelinde performans iyileştirmesi yapıldı
GELİŞTİRME – Servis açılış hızı iyileştirildi.
GELİŞTİRME – Arşivleme modülünde disk kullanımı iyileştirildi.
GELİŞTİRME – Webchat fontları iyileştirildi.
GELİŞTİRME – Yedekleme performansı arttırıldı.
HATA GİDERME – Agent kampanya aramasında hatalı arama için gelen tekil no hata mesajı kaldırıldı.
HATA GİDERME – TTS modülünde boş ifadeler için null okuması düzeltildi.
HATA GİDERME – Zaman koşul tanımlarındaki çoklu atama hatası giderildi.
HATA GİDERME – Webcall otomatik arama başlatamama hatası giderildi.
HATA GİDERME – Kaçan çağrı raporunda müşteri temsilcilerinin durumlarının gösterimindeki hata giderildi.
HATA GİDERME – Cisco telefonların saat bilgisinin merkezden ayarlanması sağlandı.

20130921 – 21 Eylül 1.4.0 BETA2

YENİ ÖZELLİK – Anket uygulaması devreye alındı. (Rapor alt yapısı bir sonraki güncelleme de yayınlanacaktır.)
YENİ ÖZELLİK – Gelen aramalar için kişi grubu bazında çağrı yönlendirme imkanı eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Tegsoft kurulu sunuculara Tegsoft Bayi portalından otomatik giriş imkanı eklendi.
YENİ ÖZELLİK – BANKASYA VPOS entegrasyonu eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Kuyruk ağırlığı aynı olan iki kuyruğun zamana göre önceliklendirilmesi sağlandı.
GELİŞTİRME – Talep ve şikayet yönetimi uygulamasında geliştirmeler yapıldı.
GELİŞTİRME – Arşivleme ve logların süre yuvarlamasından kaynaklanan 18 saatlik fazla disk kullanımı ortadan kaldırıldı.
HATA GİDERME – Agent giriş ekrnında beliren webchat pencere hatası giderildi.
HATA GİDERME – Aktivite giriş tarihinin aynı olması hatası giderildi.
HATA GİDERME – Kampanya aramalarında çağrının sonlanmaması hatası giderildi.
HATA GİDERME – Kampanya aramalarında 118 tip seçim hatası giderildi.
HATA GİDERME – Kuyruk raporunda agent filtrelemesi çalışır hale getirildi.
HATA GİDERME – Webphone çalma cihazı seçimi düzeltildi.

20130828 – 28 Ağustos 1.4.0 BETA1

YENİ ÖZELLİK – Webchat modülü devreye alındı. Konu hakkında döküman iletilecektir.
YENİ ÖZELLİK – Transfer edilmiş çağrılar için yapılmış tüm ses kayıt dosyalarının combobox ile ayrı ayrı dinlenmesi sağlandı.
YENİ ÖZELLİK – CRM ‘de kaydı olan kişilerden gelen aramlar için özel rota tanımlanabilir hale geldi. Tanınan / Kayıtlı olmayan kriterleri ile gelen 
çağrının yönlendirilmesi sağlandı.
YENİ ÖZELLİK – Metnin ses dönüşümü modül devreye alındı. TTS
YENİ ÖZELLİK – Acil durum kod yönetimi (MAVİ KOD) modülü devreye alındı.
YENİ ÖZELLİK – Talep ve Şikayet yönetimi uygulaması geliştirilmeye başlandı.
YENİ ÖZELLİK – Sosyal medya takip uygulamasına başlandı. (Twitter ve Facebook takibi)
YENİ ÖZELLİK – Dahili ekranında veya çağrı kuyruğundan ayarlanabilir OTOMATİK cevaplama seçeneği devreye alındı.
YENİ ÖZELLİK – Aranan numaraya göre CTI popup imkanı devreye alındı
YENİ ÖZELLİK – Agent ekranından aktif çağrı için kolay aktivite girme imkanı eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Yealink telefonlar için merkezi ayarlar ile VLAN değerlerinin atanması sağlandı.
YENİ ÖZELLİK – Dahili ekranında dahilinin durumunun görünmesi ve tıklanarak ayarlar ekranına ulaşılabilmesi imkanı eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Agentlar tarafından tarifelenmiş otomatik aramaların IVR kampanyalarında da aranması sağlandı.
YENİ ÖZELLİK – Menüde yer alan her bir uygulama ayrı bir yetkiye tabi hale getirildi.
GELİŞTİRME – Yedekleme saatinden sonra, 30 günden eski sesli posta dosyalarının silinmesi devreye alındı.
GELİŞTİRME – Ses kayıt dinleme ekranında kayda ilişkin kuyruk durumu gibi bilgilere yer verildi.
GELİŞTİRME – ICR hizmetinin daha hızlı devreye girmesi sağlandı.
GELİŞTİRME – Dış bağlantı ekranında yer alan arama kapsamı genişletildi.
HATA GİDERME – Güvenlik duvarı IP adreslerinde değişiklik yapılmadan güvenlik ayarlarının uygulanmasındaki hata giderildi.
HATA GİDERME – İlave uygulamaların güncelleme ile kaybolması problemi giderildi.
HATA GİDERME – Ara sürüm webphone ‘da çalma sesi problemi giderildi.
HATA GİDERME – Kampanya ekranında yer alan müşteri temsilcisi filtresi düzeltildi.
HATA GİDERME – Güncelleme ekranı kullanılarak güncelleme yapılması tekrar devreye alındı.

20130722 – 22 Temmuz 2013 RELEASE VERSION: 1.3.5

YENİ ÖZELLİK – Webphone görüşmeli transfer imkanı eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Çağrı kuyruklarına WEBPHONE, YEALINK, Grandstream telefonları için otomatik cevaplama fonksiyonu eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Müşteri temsilcilerinin WEBPHONE ile dahili olmaksızın sisteme login olma ve çağrı karşılama imkanı eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Trunka doğru aramaların early media parametrik hale getirildi.
YENİ ÖZELLİK – 11858 hizmeti devreye alındı.
YENİ ÖZELLİK – CRM Popup ekranlarına çağrı ID ile popup imkanı getirildi.
YENİ ÖZELLİK – Aktivite uyarı sistemi geliştirildi. Tarihi gelen aktivitelerin müşteri temsilcilerine uyarı olarak çıkması sağlandı.
YENİ ÖZELLİK – Supervisorların müşteri temsilcilerine mesaj gönderme imkanı eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Dahili chat uygulaması sisteme eklendi.
YENİ ÖZELLİK – MEVCUT ÇAĞRI YÖNLENDİRME TANIMLARI AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE TEKRAR YAPILMALIDIR. Gelişmiş çağrı yönlendirme sistemi devreye alındı.
Mevcut yönlendirme ile ilgili TAB ve çalışma alt yapısı değiştirildi. Çağrı yönlendirme hususunda değişikliler aşağıda açıklanmıştır.
YENİ ÖZELLİK – CDR raporunda görüşülen numara uzunluğu ile filtreleme imkanı eklendi.
YENİ ÖZELLİK – 118 Sorgulama raporu eklendi.
GELİŞTİRME – Kanal bazlı ses kayıt sistemine geçildi. Bu sayede ses kayıtları “kalite yönetim sisteminde”; konuşma oranı, belirli bir ifadeyi söyleyip 
söylememe kontrolü gibi denetlemelerin yapılmasına imkan sağlayacak.
GELİŞTİRME – Webphone yeni java sürümlerinde yaşanan yükleneneme sorunu gidrildi.
GELİŞTİRME – Kampanya isminin CDR excel raporuna çıkması sağlandı.
GELİŞTİRME – Mümkün olan ekranlara kapanmasını kolaylaştırmak için sağ üst köşeye kapatma butonu yerleştirildi.
GELİŞTİRME – 11824 hizmetine erişim iyileştirildi.
GELİŞTİRME – Yeni tanımlanan daihliler için çalma süresi 20 saniyeden 40 saniyeye çıkartıldı.
GELİŞTİRME – Önceden görüşülen agenta çağrı aktarılması foksiyonunda, geriye dönük değerlendirilecek süre (gün) girme imkanı sağlandı.
GELİŞTİRME – Kişi kartı Import/Export yetkileri ilave edildi.
GELİŞTİRME – Register olmamış abonenin arama yapmasını engelleme aşamasına LOG yazıldı.
GELİŞTİRME – Çağrı takibini kolaylaştırmak için rota, ivr, dış bağlantı gibi tanımların tekil numaralarının görülmesi sağlandı.
HATA GİDERME – Güncelleme sonrasında erişim yetkilerinin silinmesi problemi giderildi.
HATA GİDERME – Durum panelini agent tanımı olmayan bir kullanıcının açması durumunda zaman ile oluşan hata mesajı giderildi.
HATA GİDERME – Dış aramanın içeri dönmesi durumunda çağrının ismine (IVR) ön eki tekrar eklendi.

20130602 – 02 Haziran 1.3.5 RC5

YENİ ÖZELLİK – RTP UDP Portlarının sunucu ayarlarından (Ağ) değiştirilebilmesi sağlandı.
GELİŞTİRME – Profil ile dış rotalar ekranı ayrıldı. Profil uygulamasına telefon ayarları vb. ilave özlikler eklendi.
HATA GİDERME – Google arama motorlarının Tegsoft ekranlarını indexlemesi engellenmiştir.
YENİ ÖZELLİK – Call group ve picup group filtreleme alanları eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Kaçan çağrılar için alarm üretimi / mail atma fonksiyonu eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Patern değerlendirme fonksiyonu [] karakter setinide anlayabilir hale getirildi.
YENİ ÖZELLİK – Menu ve ana ekran yeniden düzenlendi.
YENİ ÖZELLİK – Sipariş ekranından VPOS ödeme listesine erişim sağlandı.
HATA GİDERME – VPOS işlemine aktarılan müşterinin ara ara hattan düşmesi hatası giderilmiştir.
HATA GİDERME – VPOS işleminden sonra ses kaydının devam etmemesi hatası giderilmiştir.
GELİŞTİRME – Kuyrukta müsait müşteri temsilcisi kalmaması durumunda çıkışa yönelim fonksiyonu iyileştirildi.
HATA GİDERME – Konferans modülünde şifre giriş hatası giderildi.
YENİ ÖZELLİK – 118 entegrasyonuna hesap kodu eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Telefon ayarlarına rehber fonksiyonu eklendi.
GELİŞTİRME – Yeni eklenen kişi kartlarına ilişkin CDR verisinin oluşumu sağlandı.
GELİŞTİRME – Cisco telefonların UDP/TCP çalışmaları için ilave yapıldı.
GELİŞTİRME – Kaçan çağrıya otomatik dönen kampanya önceliği arttırıldı. Bir sonraki release içersinde ilave bir geliştirme yapılarak tüm kampanya 
öncelikleri düzenlenecek.
YENİ ÖZELLİK – Kampanya ile otomatik SMS atma imkanı eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Kullanıcıların birbirleri ile chat yapmalarına imkan sağlandı. Çağrı merkezi parametreleri içersinden tipi ayarlanabilmektedir. 
(Herkese açık, agent-supervisor, kuyruk dahili gibi)
GELİŞTİRME – Çağrı merkezi parametrelerine filtre imkanı eklendi.

20130421 – 21 Nisan 1.3.5 RC3

YENİ ÖZELLİK – Gerçek zamanlı hizmetler devreye alındı. Anlık izleme ekranına değişiklik yansıtıldı. Dahili chat ile ilgili çalışmalar başlatıldı.
GELİŞTİRME – Anlık izleme ekranları geliştirildi.
YENİ ÖZELLİK – CRM üzerinden SMS gönderme fonksiyonu eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Toplu SMS gönderme için kampanya modülü eklendi.
GELİŞTİRME – VPOS raporlama altyapısı eklendi.
HATA GİDERME – Dış arama durumunda VPOS tahsilat hatası giderildi. Tahsilat işlemi mesajlarının agent ekranına gösterilmesi sağlandı.
YENİ ÖZELLİK – Agent ekranlarına kuyrukta bekleyen çağrıların rapor edilmesi sağlandı.
GELİŞTİRME – Patern karşılaştırmasına [] isteğe bağlı kriteri ekendi. Örnek gelen arama için [0][212]3212088 verilmiş patern 2123212088, 3212088 ve
02123212088 değerlerini kabul eder.
HATA GİDERME – TLS Cisco iletişiminde hataya yol açtığı için kaldırıldı.
GELİŞTİRME – Tegsoft sistemlerinin Google tarafından indexlenmesini engelleyecek ifadeler eklendi.
GELİŞTİRME – Tegsoft CRM rehberinin telefonlarda görünen isminin değiştirilmesine imkan sağlandı.
YENİ ÖZELLİK – Profil ekranına LDAP rehber ayarları eklendi.

20130331 – 31 Mart 1.3.5 RC2

GELİŞTİRME – Ayarları uygula butonu tüm ekranlardan kaldırıldı. Her yapılan işlemden sonra 5-6 sn içersinde ayarlar devreye girer.
GELİŞTİRME – Cisco Telefonlar için Auto-provisioning PC port enable edildi.
YENİ ÖZELLİK – TLS Şifreli görüşme devreye alındı. Şifreli görüşme yealink telefonlar ile auto-provisining ile yapılabiliyor. Diğer modeller için
http://TEGSOFT_SERVERIP/ca.crt ve http://TEGSOFT_SERVERIP/tegsoft_self_signed_client.pem adreslerinden sertifikalar indirilip telefonlara yüklenebilir.
GELİŞTİRME – Lisans ve güncelleme modeli web-service mimarisine taşındı.
GELİŞTİRME – Web service çağırma adımlarına LOG eklendi.
YENİ ÖZELLİK – Skype Connect aramaları devreye alındı. Skype trunk desteği sağlandı, Skype/skype_account şeklinde arama yapılabilmesi için pattern 
yapısı geliştirildi. Skype – Sip abonelik hizmeti veren firmalar kanalı ile arama yapılabilir.
YENİ ÖZELLİK – Müşteri temsilcisinin hazır olmama sebebi agent ekranında gösterilmeye başlandı.
GELİŞTİRME – Ulaşılamayan hedefe aktarılan çağrıların sonlanmadan operatör hedefine aktarılması sağlandı.
GELİŞTİRME – Log performansı iyileştirildi.
HATA GİDERME – Yealink telefonların auto-provisioning ayarlarındaki DHCP seçeneği kaldırılarak ayrarlanan değerde bırakılması sağlandı.
HATA GİDERME – Dahili erişim yetkisi atamadaki hata mesajı düzeltildi.
GELİŞTİRME – Bir abone eğer REGISTER değil ise arama yapması engellendi.
GELİŞTİRME – Aktivite raporunda il/ilçe bilgisinin adres içersinde görüntülenmesi sağlandı.
GELİŞTİRME – Sipariş rapoarında “ÜRÜN AY METİN” ve “ÜRÜN GÜN METİN” raporlarındaki Ürün isimlerinin yazdığı sütun genişletirdi.
GELİŞTİRME – Çağrı kuyruk raporlarında raporun sütunlarına alt toplam eklendi.
GELİŞTİRME – Sesli posta ekranına sıralama ve tıkla indir seçenekleri eklendi.
GELİŞTİRME – Dahili ekranına telefon tipi filtresi eklendi.
GELİŞTİRME – MT Aktivite raporuna ortalama görüşme kolonu eklendi.
HATA GİDERME – CDR Raporunda Agent kapatmasına rağmen MT kapattı görünmesi hatası giderildi.
GELİŞTİRME – Çağrı kuyruklarında sıra ve tahmini bekleme süresi söyleme anonsları değiştirildi.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 961