Tegsoft Uygulamaları Yetki Tablosu

You are here:
Estimated reading time: 2 min

Yetki Kodu Yetki Adı Açıklama
Access-ALL Tüm yetkiler Tüm yetkiler için referans tanımdır. Bu yetkiye sahip kullanıcı tüm yetkilere sahip demektir.
Access-ALLAGENTS Tüm Müşteri Temsilcilerine Yetki Müşteri Temsilcisi ekranında sadece yetkili olduğu müşteri temsilcilerini değil tüm müşteri temsilcilerini görmeyi sağlayan yetkidir.
Access-ALLCALLS Tüm Çağrılara Yetki CDR Kayıtlarında ve Durum Panelinde sadece yetkili olduğu çağrıları değil tüm çağrıları görmeyi sağlayan yetkidir.
Access-ALLCAMPS Tüm Kampanyalara Yetki Kampanya ekranında sadece yetkili olduğu kampanyaları değil oluşturulan tüm kampanyaları görmeyi sağlayan yetkidir.
Access-ALLEXTENSIONS Tüm Dahililere Yetki CDR Kayıtlarında ve Durum Panelinde sadece yetkili olduğu dahilileri değil tüm dahilileri görmeyi sağlayan yetkidir.
Access-ALLQUEUE Tüm Çağrı Kuyruklarına Yetki Çağrı Kuyrukları ekranında sadece yetkili olduğu çağrı kuyruklarını değil tanımlanmış tüm çağrı kuyruklarını görmeyi sağlayan yetkidir.
Access-CCAA-ACT Agent Aktivite Atama Müşteri temsilcisi tanımlama ekranında yer alan Aktivite tabının görülmesini sağlayan yetkidir.
Access-CCAA-CAMP Agent Kampanya Atama Müşteri temsilcisi tanımlama ekranında yer alan Kampanya tabının görülmesini sağlayan yetkidir.
Access-CCAA-EXT Agent Extension Atama Müşteri temsilcisi tanımlama ekranında yer alan Dahili Erişim tabının görülmesini sağlayan yetkidir.
Access-CCAA-POPUP Agent Entegrasyon Parametreleri Atama Müşteri temsilcisi tanımlama ekranında yer alan aktivite tabının görülmesini sağlayan yetkidir.
Access-CCAA-PROFILE Agent Profil Değiştirme Müşteri temsilcisi tanımlama ekranında yer alan profil alanının değiştirilmesine izin veren yetkidir.
Access-CCAA-SKILL Agent Kuyruk Atama Müşteri temsilcisi tanımlama ekranında yer alan Çağrı Kuyrukları tabının görülmesini sağlayan yetkidir.
Access-CCAA-STATE Agent Durum Değiştirme Müşteri Temsilcilerinin durum değişmesine izin veren yetkidir.
Access-CCAA-SUP Agent Supervisor Atama Müşteri temsilcisi tanımlama ekranında yer alan Yetkili Olduğu Müşteri Temsilcileri (Supervisor oldukları) tabının görülmesini sağlayan yetkidir.
Access-CCAGENTSTATE Durum panelinden agent durumunu değiştirebilme Müşteri Temsilci durumlarının, durum panelinden değiştirilmesi izin veren yetkidir.
Access-CCDEFINITIONS Agent Ekranı Tanımlar Müşteri temsilcisi ekranında tanımlar tab görülmesini sağlayan yetkidir.
Access-CCMONITORING Durum Paneli Görme Durum panelini görmeyi sağlayan yetkidir.
Access-CCREC Ses Kayıt Dinleme Ses Kayıt Dinleme ekranını görmeyi sağlayan yetkidir.
Access-CCRECLOG Ses kayıt dinleyen kişi bilgilerini görüntüleme Ses Kayıt Dinleme ekranında, dinlenen kayıtın kim tarafından, ne zaman dinlendiğini görmeye izin veren yetkidir.
Access-CCREPORTS Agent Rapor Görme Müşteri Temsilcileri ekranında Raporlar sekmesinin görünmesini sağlayan yetkidir.
Access-CHAT Chat Yetki Chat özelliğinin kullanılmasına izin veren yetkidir.
Access-CRM-ACT-DELETE Aktivite Silme Kişi Kayıtları ekranında aktivite silme işleminin yapılmasına izin veren yetkidir.
Access-CRM-ACT-MODIFY Aktivite Düzenleme Kişi Kayıtları ekranında aktivite düzenleme işleminin yapılmasına izin veren yetkidir.
Access-CRM-ADD Kişi Ekleme Kişi Kayıtları ekranında yeni kişi ekleme işleminin yapılmasına izin veren yetkidir.
Access-CRM-COMPANY-ACCESS Yetkili olduğu firmaları Görüntüleme Kişi Kayıtları ekranında Yetkili Olduğu Firmalar bölümünün görünmesini sağlayan yetkidir.
Access-CRM-COMPANY-ADD Firma Ekleme Firma Kayıtları ekranında yeni firma ekleme işleminin yapılmasına izin veren yetkidir.
Access-CRM-COMPANY-ALL Tüm Kampanyalara Yetki Firma Kayıtları ekranında sadece yetkili olduğu firmaları değil kayıtlı tüm firmaları görmeyi sağlayan yetkidir.
Access-CRM-COMPANY-AUTHORIZED Üzerine yetkili firmaları Görüntüleme Firma Kayıtları ekranında Üzerine Yetkili Olduğu Firmalar bölümünün görünmesini sağlayan yetkidir.
Access-CRM-COMPANY-CONTACTS İletişim kurulacak kişileri Görüntüleme Firma Kayıtları ekranında İletişim Kurulacak Kişiler bölümünün görünmesini sağlayan yetkidir.
Access-CRM-COMPANY-DELETE Firma Silme Firma Kayıtları ekranında firma silme işleminin yapılmasına izin veren yetkidir.
Access-CRM-COMPANY-DETAILS Detay Görüntüleme Firma Kayıtları ekranında Detay bölümünün görünmesini sağlayan yetkidir.
Access-CRM-COMPANY-EDIT Firma Düzenleme Firma Kayıtları ekranında firma düzenleme işleminin yapılmasına izin veren yetkidir.
Access-CRM-COMPANY-EXPORT Firma Dışa Aktarma Firma Kayıtları ekranında firma dışa aktarma işleminin yapılmasına izin veren yetkidir.
Access-CRM-COMPANY-IMPORT Firma İçe Aktarma Firma Kayıtları ekranında firma içe aktarma işleminin yapılmasına izin veren yetkidir.
Access-CRM-COMPANY-PRODUCTS Ürün Görüntüleme Firma Kayıtları ekranında Ürünler bölümünün görünmesini sağlayan yetkidir.
Access-CRM-COMPANY-QUOTES Teklif Görüntüleme Firma Kayıtları ekranında Yetkiler bölümünün görünmesini sağlayan yetkidir.
Access-CRM-DELETE Kişi Silme Kişi Kayıtları ekranında kişi silme işleminin yapılmasına izin veren yetkidir.
Access-CRM-EXPORT Kişi Dışa Aktarma Kişi Kayıtları ekranında kişi dışarı aktarma işleminin yapılmasına izin veren yetkidir.
Access-CRM-HISTORY-AGENT İlt.Geç. Kampanya MT Değiştirme Kişi Kayıtları –> İletişim Geçmişi ekranında Kampanya bölümünde Müşteri Temsilcisinin değiştirilmesine izin veren yetkidir.
Access-CRM-IMPORT Kişi İçe Aktarma Kişi Kayıtları ekranında kişi içe aktarma işleminin yapılmasına izin veren yetkidir.
Access-CRM-INFO-EDIT Kişi adı değiştirme yetkisi Kişi Kayıtları ekranında kişi adının değiştirilmesine izin veren yetkidir.
Access-CRM-ORDERS-DELETE Sipariş Silme Kişi Kayıtları –> Sipariş ekranında sipariş silme işleminin yapılmasına izin veren yetkidir.
Access-CRM-PHONE Telefon numarası görme Kişi Kayıtları ekranında telefon numaralarının görünmesini sağlayan yetkidir. Verilmediği takdirde tüm kayıtlar göründüğü halde hiçbir telefon numarası görünmemektedir.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 88