Müşteri Temsilcileri Yönetimi

You are here:
Estimated reading time: 1 min

Çağrı Merkezi Yönetimi menüsü altında yer alan “Müşteri Temsilcileri Yönetimi” uygulamasıdır.

açıklama

Uygulama;

işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Müşteri Temsilcileri Yönetimi uygulaması standart olarak 2 sekmeden oluşur. Aşağıda bu sekmeler ve işlevleri detaylı olarak belirtilmiştir.

Müşteri Temsilcisi Ayarları

Arama Alanı

Alan Adı Açıklama
Filtre Serbest metin girişi ile genel amaçlı arama yapılmasını sağlayan alandır. Bu alana girilen metin; kullanıcının adı, soyadı veya kullanıcı kodunda yer alıyorsa eşleşme sağlanır.

İşlemler Alanı

Alan Adı Açıklama
Tegsoft-refresh.png Yenile Arama alanındaki kriterlere göre Sonuçlar alanının yenilenmesini sağlar.
Tegsoft-save.png Kaydet Seçili kayıt üzerinde yapılan değişikliklerin veritabanına kaydedilmesini sağlar.
Tegsoft-undo.png Geri Al Seçili kayıt üzerinde yapılan ve henüz veritabanına kaydedilmemiş değişikliklerin iptal edilmesini sağlar.
Tegsoft-del.png Sil Seçili olan kaydın silinmesini sağlar. Bu işlemin sonucu geri alınamaz.
Tegsoft-import-export.png Veri Aktarım İşlemleri Sonuçlar alanında yer alan kullanıcı bilgilerini Excel dosyası şeklinde dışa aktarmayı ya da bir Excel dosyasından uygulamaya kullanıcı yüklemeyi sağlar.
Tegsoft-first.png İlk Sonuçlar alanında yer alan ilk kayıdın seçilmesini sağlar.
Tegsoft-prev.png Önceki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan önceki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-next.png Sonraki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan sonraki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-last.png Son Sonuçlar alanında yer alan son kayıdın seçilmesini sağlar.

Sonuçlar Alanı

Arama alanında belirtilen filtreleme seçeneklerini sağlayan kayıtların görüntülendiği alandır. Bu alanda müşteri temsilcisinin “Adı”, “Kampanya” ve “Molada Arama” bilgisi görüntülenir.

Tanımlama alanı

Müşteri Temsilcisi Ayarları uygulaması Tanımlama alanı 7 sekmeden oluşur. Aşağıda bu sekmeler ve içerdikleri alanlar detaylı olarak belirtilmiştir.

Temel tanımlamalar

Alan Adı

 • Profil
 • Web-Chat
 • Email
 • Kampanya
 • Molada Arama

Bu  maddelerin ne anlam ifade ettiği ekranda seçim alanında açıkça ifade edilmiştir.

 • Çağrı Kuyrukları (Inbound)
 • Kampanyalar
 • Aktiviteler
 • Entegrasyon Parametreleri
 • Yetkili Olduğu Müşteri Temsilcileri (Supervisor oldukları)
 • Dahili Erişim Yetkisi

Kullanıcı Listesi

Arama Alanı

Alan Adı Açıklama
Filtre Serbest metin girişi ile genel amaçlı arama yapılmasını sağlayan alandır. Bu alana girilen metin; kullanıcının adı, soyadı veya kullanıcı kodunda yer alıyorsa eşleşme sağlanır.

İşlemler Alanı

Alan Adı Açıklama
Tegsoft-refresh.png Yenile Arama alanındaki kriterlere göre Sonuçlar alanının yenilenmesini sağlar.
Tegsoft-first.png İlk Sonuçlar alanında yer alan ilk kayıdın seçilmesini sağlar.
Tegsoft-prev.png Önceki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan önceki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-next.png Sonraki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan sonraki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-last.png Son Sonuçlar alanında yer alan son kayıdın seçilmesini sağlar.
Tegsoft-agent.png Müşteri Temsilcisi Olarak Ata
Tegsoft-box-addall.png Tümünü Müşteri Temsilcisi Olarak Ata

Sonuçlar Alanı

Arama alanında belirtilen filtreleme seçeneklerini sağlayan kayıtların görüntülendiği alandır. Bu alanda kullanıcı listesinin “Ad” bilgisi görüntülenir.

Seçili kullanıcının Müşteri Temsilcisi olarak atanması için, navigasyon çubuğundaki Müşteri Temsilcisi Olarak Ata (Tegsoft-agent.png) düğmesi tıklanır. İlgili kullanıcı listeden çıkarak Müşteri Temsilcisi Ayarları sekmesinde yer alan Müşteri Temsilcileri listesine düşer.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 141