Lisans

Estimated reading time: 1 min

Sistem Yönetimi menüsü altında yer alan “Lisans” uygulamasıdır.

AÇIKLAMA

Uygulama;

  • Lisans ekleme
  • Lisans düzenleme
  • Lisans silme

işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Lisans uygulaması standart olarak 4 alandan oluşur. Aşağıda bu alanlar ve işlevleri detaylı olarak belirtilmiştir.

Arama Alanı

Alan Adı Açıklama
Filtre Serbest metin girişi ile genel amaçlı arama yapılmasını sağlayan alandır. Bu alana girilen metin; kullanıcının adı, soyadı veya kullanıcı kodunda yer alıyorsa eşleşme sağlanır.

İşlemler Alanı

Alan Adı Açıklama
Tegsoft-refresh.png Yenile Arama alanındaki kriterlere göre Sonuçlar alanının yenilenmesini sağlar.
Tegsoft-save.png Kaydet Seçili kayıt üzerinde yapılan değişikliklerin veritabanına kaydedilmesini sağlar.
Tegsoft-undo.png Geri Al Seçili kayıt üzerinde yapılan ve henüz veritabanına kaydedilmemiş değişikliklerin iptal edilmesini sağlar.
Tegsoft-add.png Ekle Tanımlama ekranında yeni bir boş kayıt açılmasını sağlar.
Tegsoft-del.png Sil Seçili olan kaydın silinmesini sağlar. Bu işlemin sonucu geri alınamaz.
Tegsoft-import-export.png Veri Aktarım İşlemleri Sonuçlar alanında yer alan kullanıcı bilgilerini Excel dosyası şeklinde dışa aktarmayı ya da bir Excel dosyasından uygulamaya kullanıcı yüklemeyi sağlar.
Tegsoft-first.png İlk Sonuçlar alanında yer alan ilk kayıdın seçilmesini sağlar.
Tegsoft-prev.png Önceki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan önceki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-next.png Sonraki Sonuçlar alanında yer alan seçili kayıttan sonraki kayıda gidilmesini sağlar.
Tegsoft-last.png Son Sonuçlar alanında yer alan son kayıdın seçilmesini sağlar.

Sonuçlar Alanı

Arama alanında belirtilen filtreleme seçeneklerini sağlayan kayıtların görüntülendiği alandır. Bu alanda “Lisans Adı” ve “Lisans Anahtarı” bilgisi görüntülenir.

Tanımlama alanı

Lisans uygulaması Tanımlama alanı 5 sekmeden (?) oluşur. Aşağıda bu sekmeler ve içerdikleri alanlar detaylı olarak belirtilmiştir.

Lisans Girişleri

Lisans Girişleri alanı 2 sekmeden oluşur.

Yeni bir lisans ekleme

Seçili lisansa ait temel bilgilerin tanımlandığı sekmedir. Sekmenin adı eğer lisans tanımlanmışsa “Lisans Adı” şeklinde görüntülenir. Lisans tanımı yeni yapılacaksa boş olarak gelmektedir.

Yeni bir lisans tanımlamak için İşlemler alanındaki Ekle ( Tegsoft-add.png ) düğmesi ile listede yeni bir kayıt satırı açılır. Lisansın ana bilgilerinin tanımlanacağı alan olan Temel Bilgiler sekmesi aşağıdaki alanları içerir.

Alan Adı Açıklama
Lisans Adı Lisansın adıdır.
Lisans Anahtarı Lisans Anahtarı
Notlar Notlar

Lisansa ait tüm seçenekler belirlendikten sonra, Yeni lisans ekleme işlemini tamamlamak için İşlemler alanındaki Kaydet ( Tegsoft-save.png düğmesi tıklanır.

Lisans detaylarını belirleme (?)

AÇIKLAMA

Alan Adı Açıklama
Durum Durum
Birim Kodu Birim Kodu
Lisans Adı Lisans Adı
Açıklamalar Açıklamalar
Mac Adresi Mac Adresi
Süre Sonu Süre Sonu (yyaagg)
Kullanıcı Limiti Kullanıcının sisteme girişinin geçerli olup olmadığının belirlendiği alandır. Standart olarak seçili değildir. Eğer kullanıcı iptal edilecekse alan seçilmelidir.

Tegsoft Satış Sözleşmesi

ZK Enterprise Lisans

Tobe Framework

GNU Lisans

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 64