Kişi Grubu Ekleme Ve Silme

You are here:
Estimated reading time: 1 min

Çağrı Merkezi Yönetimi menüsü altında Kişi Grupları ekranından işlem yapılmaktadır.

Tegsoft Ekranından Kişi Grubu Ekleme

İşlemler bölümünde bulunan Tegsoft-add.png butonu ile yeni kişi grubu eklenir.

Selection 011.png

Kişi grubuna verilecek olan isim ‘Adı’ bölümüne yazılmalıdır. Zorunlu alandır.

Selection 012.png

Diğer alanlar default değerleri ile gelmektedir. Gruba özel değişiklikler yapılabilmektedir. Bu alanlar;

  • Talep yönetim yetkisi : Talep sistemi kullanılıyorsa, kullanıcı veya yönetici olarak seçilebilir.
  • E-mail tipi : Kişi kartında bulunan e-mail tiplerinin default değerleri belirlenebilir. (İş,ev,diğer mail vb.)
  • Telefon tipi : Kişi kartında bulunan telefon tiplerinin default değerleri belirlenebilir. (Cep,ev,iş telefonu vb.)
  • Adres : Kişi kartında bulunan adres bilgilerinin default değerleri belirlenebilir.

Bilgiler girildikten sonra Tegsoft-save.png butonu ile kaydedilir.

Selection 013.png

Excel Dosyası ile Kişi Grubu Ekleme

İşlemler bölümünde bulunan Tegsoft-import-export.png butonu ile excelden veri yüklenebilir.

Selection 015.png

  • Dışa Aktar : Sistemde kayıtlı olan kişi gruplarını excel dosyasına çıktı verir.
  • İçe Aktar : Excel dosyasından sisteme kişi grubu ekler.
  • İçe aktarmadan önce tümünü sil : Excel dosyası ile veri yüklerken içerideki kayıtların silinip silinmeyeceği seçilir.

İçe aktar seçilerek istenilen dosya sisteme eklenir.

Selection 016.png

Excel ile kişi grubu eklemek için kullanılan başıklar;

  • GRPNAME : Kişi grubunun ismidir. Yazılması gereken tek zorunlu alandır.
  • GRPID : Grubun tekil numarasını belirli formatta vermek için kullanılır. Excelde kullanılmazsa otomatik değer atanır.

Excel .xlsx formatında olmalıdır.

Selection 014.png

Tegsoft Ekranından Kişi Grubu Silme

İşlemler bölümünde bulunan Tegsoft-del.png butonu ile seçili kişi grubu silinir.

Selection 017.png

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 80