DHCP Ayarları

You are here:
Estimated reading time: 1 min

DHCP Ayarları

DHCP Ayarları IP telefonların otomatik ayarlayabilmesi için DHCP sunucuda ayarlar yapılması gerekmektedir. Konfigürasyonlar başlığı altında yapılması gereken ayarlar açıklanmıştır. Başlık halinde marka model belirtilmemiş sunucularda üretici talimatlarına göre yapılması gereken ayarları ifade etmektedir. Zaman içersinde deneyimlenmiş farklı marke ve model DHCP sunucuları için yapılmış olan ayarlara ve uygulanmış talimatlara başlıklar halinde yer verilecektir.

Konfigürasyonlar

TFTP Server IP – Option 66 VOIP Server IP – Option 150

ADSL Modem DHCP Server

Bilinen hiç bir adsl modem üzerinde yukarıda konfigürasyonlar başlığı altnda belirtilen option (seçenek) ayarlama imkanına rastlanmamıştır. Eğer imkan var ise modem üzerinde yer alan DHCP server kapatılmalı ve Tegsoft DHCP Server başlığı altında yer alan işlemler yapılmalıdır.

Cisco DHCP Server

Microsoft DHCP Server

Tegsoft DHCP Server

Tegsoft sunucusu üzerinde DHCP server hizmeti kurulu değildir. Öncelikle kurulması gerekir. Aşağıdaki talimatlar ile hizmet internet erişimi sayesinde kurulur. Kurulum sonrasında gerekli ayarlar tamamlanır ve devreye alınır. Ayrıca devre dışı bırakmak için de talimatlara yer verilmiştir.

Kurulum


yum -y install dhcp

Aşağıdaki şekilde çıktılar oluşmalıdır.

Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: ftp.linux.org.tr
* extras: ftp.linux.org.tr
* updates: ftp.linux.org.tr
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
---> Package dhcp.x86_64 12:3.0.5-33.el5_9 set to be updated
--> Finished Dependency Resolution
Dependencies Resolved
================================================================================================================================================================================
Package                Arch                  Version                       Repository               Size
================================================================================================================================================================================
Installing:
dhcp                 x86_64                 12:3.0.5-33.el5_9                  base                 890 k
Transaction Summary
================================================================================================================================================================================
Install    1 Package(s)
Upgrade    0 Package(s)
Total download size: 890 k
Downloading Packages:
dhcp-3.0.5-33.el5_9.x86_64.rpm                                                              | 890 kB   00:00   
warning: rpmts_HdrFromFdno: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID e8562897
base/gpgkey                                                                       | 1.5 kB   00:00   
Importing GPG key 0xE8562897 "CentOS-5 Key (CentOS 5 Official Signing Key) <[email protected]>" from /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Finished Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Installing   : dhcp                                                                           1/1 
Installed:
dhcp.x86_64 12:3.0.5-33.el5_9                                                                         
Complete!

Ayarların Yapılması

Ayarların bulunduğu dosyanın içeriği aşağıdaki örneğe göre düzenlenmelidir.

vi /etc/dhcpd.conf

Örnek ayarlarda yer alan IP adresleri aşağıdaki tabloya göre değiştirilmelidir.

Ağ Adresi 192.168.2.0
Ağ Maskesi 255.255.255.0
Modem/GW/Internete çıkış IP adresi 192.168.2.1
Alan adı tegsoft.com
Tegsoft Server IP 192.168.2.201
IP Dağıtım Aralığı 192.168.2.50 – 192.168.2.200

Yukarıda tabloda belirtilen değerler kullanılmakta olan ağ değerlerine göre düzenlenmelidir. Ancak sadece yukarıda belirtilen ifadeler değiştirilmelidir. Diğer herhangi bir metinde değişiklik yapılmamalıdır.

ddns-update-style interim;
ignore client-updates;
option option-150 code 150 = ip-address;
option option-66 code 66 = ip-address;
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers      192.168.2.1;
option subnet-mask    255.255.255.0;
option nis-domain    "tegsoft.com";
option domain-name    "tegsoft.com";
option domain-name-servers  192.168.2.201;
option ntp-servers       192.168.2.201;
option nntp-server 		192.168.2.201;
option time-offset       -7200;
option ip-forwarding off;
option option-150		192.168.2.201;
option option-66		192.168.2.201;
option tftp-server-name    "192.168.2.201";
next-server			192.168.2.201;
range dynamic-bootp 192.168.2.50 192.168.2.200;
default-lease-time 21600;
max-lease-time 43200;
}

Devreye Alma


/etc/rc.d/init.d/dhcpd restart
chkconfig dhcpd on

Devre Dışı Bırakma


/etc/rc.d/init.d/dhcpd stop
chkconfig dhcpd off

Was this article helpful?
Dislike 1
Views: 485