Archive

DVD KURULUM DVD ISO dosyası buradan indirilir. Fiziksel veya Sanal Sunucu platformunun mutlaka yeterli fiziksel bellek değerlerini karşıladığından emin olmak gerekir. Kurulum sırasında sunucunun internete erişiminin olması, veri tabanı işlemlerinin hızlı olmasını sağlar. Donanıma göre,  Eğer FİZİKSEL bir sunucuya kurulum yapılıyor ise, 64 bit destekli olması gereklidir. Kurulum öncesinde özel bir hazırlık gerekmeyecektir. Eğer VMWARE bir sunucuya kurulum yapılıyor ise, Kurulumun gerçekleştirileceği sunucu için var ise “CentOS Linux 64...

Read More

DVD ile Tegsoft sunucu kurulumu tamamlandıktan sonra, sırası ile aşağıda belirtilen işlemler yapılmalıdır.

 

Otomatik Yükleme

SSH bağlantısı güvenlik nedenlerinden dolayı kurulum sonrasında kapalıdır. Aşağıdaki komutların konsol ekranı üzerinden çalıştırılması gereklidir.


wget www.tegsoft.com/install.sh

--2014-11-27 13:49:13--  http://www.tegsoft.com/install.sh
Resolving www.tegsoft.com... 37.9.205.227
Connecting to www.tegsoft.com|37.9.205.227|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 677 [application/x-sh]
Saving to: `install.sh'
100%[==============================================================================================================>] 677             --.-K/s   in 0s     
2014-11-27 13:49:13 (49,7 MB/s) - `install.sh' saved [677/677] 


chmod +x install.sh 
./install.sh 

Aşağıda başlıklar halinde ifade edilmiş olan “Asterisk Sürüm Yükseltme”, “Baz Sürüm Yükleme” işlemleri tamamlanmış olacak ve SSH erişimi açılmış olacaktır.

Asterisk Sürüm Yükseltme

Tegsoft içersinde SIP alt yapısı olarak kullanılan programın sürümünün yükseltilmesi gerekmektedir. Bu işlem aşağıdaki prosedüre uygun yapılmalıdır. Aktif çağrıların kesilmesine sebep olan tek prosedür budur. Bu sebeple aktif çağrıların kesilmesinin sorun olmayacağı bir anda yapılmalıdır.

Tegsoft ekranına SSH ile login olduktan sonra,


cd /usr/src/
wget http://www.tegsoft.com/asterisk-10.6_READY.tgz
tar -zxvf asterisk-10.6_READY.tgz
cd asterisk-10.6.0-rc1/
service asterisk stop
mkdir /root/2013XXXX
mv /usr/lib/asterisk/modules/* /root/2013XXXX
make install
cp -v tegsoft/codec_g72* /usr/lib/asterisk/modules/
service asterisk restart
service tegsoft_icr restart

Baz Sürüm Yükleme

Web-tabanlı sürüm yükseltme yapabilmek için öncelikle aşağıdaki işlem adımları yapılmalı ve Baz Sürüm yüklenmelidir.

Tegsoft ekranına SSH ile login olduktan sonra,


cd /opt/jboss/server/default/deploy/
rm -rf /opt/jboss/server/default/deploy/Tegsoft.tgz

wget www.tegsoft.com/Tegsoft.tgz

rm -rf /root/bk
mkdir /root/bk 

service tegsoft_icr stop
service tegsoft_web stop 

mv /opt/jboss/server/default/deploy/Tobe.war /root/bk/
tar -xzvf Tegsoft.tgz

rm -rf /home/tobe/sql/
mkdir /home/tobe/sql/
cp -r /opt/jboss/server/default/deploy/Tobe.war/sql/* /home/tobe/sql/

su - tobe

db2 connect to tobe;db2 -Ctvf /home/tobe/sql/1_Tobe_01_Create_db2.sql;
db2 connect to tobe;db2 -Ctvf /home/tobe/sql/1_Tobe_03_ALTER.sql;
db2 connect to tobe;db2 -Ctvf /home/tobe/sql/1_Tobe_04_INDEX.sql;
db2 connect to tobe;db2 -Ctvf /home/tobe/sql/1_Tobe_10_DML.sql;
db2 connect to tobe;db2 -Ctvf /home/tobe/sql/1_Tobe_11_ALARM.sql;
db2 connect to tobe;db2 -Ctvf /home/tobe/sql/1_Tobe_12_ACCESS.sql;
db2 connect to tobe;db2 -Ctvf /home/tobe/sql/1_Tobe_98_Menu_TegsoftPBX.sql;

exit

service tegsoft_icr restart
service tegsoft_web restart

Tegsoft Kobi Donanım IP Değişikliği   Tegsoft Kobi donanımları elinize ulaştığı zaman içerisinde default olarak tanımlı bir IP adresi ile gelir. Default IP : 192.168.47.207 Sunucuya SSH ile, veya klavye monitör bağlayıp ekrandan giriş yaptıktan sonra,   [root@tegsoftpbx_inbound ~]# setup   “.bak” olmayan eth0 değişiklik için seçilmelidir. IP adres bilgileri eksiksiz girilir. İşlem bitince Save & Quit seçilerek Enter tuşuna basılır.   Ardından aşağıdaki komut çalıştırılır.   [root@tegsoftpbx_inbound ~]# service network restart   İşlem tamamlanmış olacaktır.   Ayrıca Tegsoft ekranlarından login olup,   Satral Yönetimi -> Sunucu...

Read More

Bellek Paylaşım Değerleri Fiziksel bellek ihtiyaçı ve kurulum sonrasında Tegsoft sunucuda hizmetler için ayarlanması tavsiye edilen bellek değerleri aşağıda detaylandırılmıştır.   Fiziksel Bellek Ses Hizmeti Bellek Web Bellek Sadece PBX Kullanımı 4GB 256MB 512MB Custom IVR 4GB 512MB - FAX, VM vb. 4GB 256MB 1024MB Contact Center 10 Agent 4GB 256MB 1024MB Contact Center 10-20 Agent 6GB 256MB 1524MB Contact Center 20-50 Agent 8GB 256MB 2048MB Contact Center 50-100 Agent 16GB 256MB 4096MB   ...

Read More

Sosyal Medya Tanımı için Twitter Erişim Anahtarı Nasıl Alınır? Talep Yönetim Sistemi ile, Twitter üzerinden gelen taleplerin de alınması isteniyorsa öncelikle Twitter’daki bilgilere erişim yapılabilmesi adına bir Erişim Anahtarı almak gerekmektedir. Erişim Anahtarı kurumlar için ücretsiz olup aşağıdaki adımlar takip edilerek alınmaktadır:   Twitter API’sini kullanabilmek için kuruma ait Twitter hesap bilgilerini kullanarak giriş yapıldıktan sonra https://apps.twitter.com/ adresinden uygulamalar sayfası açılacaktır.     Create a new applicaton...

Read More

Saat Dilimi Güncellemesi Saat dilimi ile ilgili zaman zaman farklı ülkeler / bölgeler için değişiklikler olmaktadır. Bu değişiklikler TEGSOFT sistemini 3 farklı noktada etkilemektedir. Sunucu sistemi (CDR, Ses kayıt dosya oluşumu, Yedekleme zamanları vb.) Tegsoft ekranlarında yer alan faaliyetlerin işlendiği gösterildiği veritabanı zaman tanımları Uç birimlerde gösterilen kaydedilen zaman / saat (telefonlar, gateway cihazları vb.) Sunucu sistemi ve ekranlar ile ilgili düzenlemeler imkan dahilinde daha hızlı çözüm...

Read More

Hata Ayıklama Yöntemleri Tegsoft sisteminde gerçekleşmiş olan bir çağrıya ilişikin akış senaryosunu takip etmek bu senaryo ile nasıl sonuçlar alındığını görebilmek ve anlayabilmek için Tegsoft alt yapısı ve modülleri ile ilgili bilgi sahibi olmak gerekir. Modüller ile ilgili detaylı bilgiler bilgi bankası sayfalarında açıklanmıştır. Bu döküman içeriğinde başlıklar halinde ihtiyaçlara karşı yapılması gereken işlemler sunulmuştur. Çağrı Akışını İzleme Sistem yönetimi menü başılığı altında yer alan Hata Ayıklama uygulaması açılır....

Read More

Tegsoft sunucusuna GSHDSL veya Metro Ethernet bağlantı yöntemleri ile ilave bağlantılar tanımlanması gerekebilir. Sunucu Üzerinde Sadece 1 Network Kartı Olması Durumu Aşağıdaki prosedür için gerekli olan ön koşullar, eth0 (1. network kartı) yerel ağa fiziksel olarak bağlı olmalıdır. Router (metro ethernet veya g.shdsl) yerel ağa fiziksel olarak bağlı olmalıdır. Sunucuya verilecek ip adresinin 91.188.245.2 olduğu varsayılmıştır. Bu bilgi hattı tedarik eden firmadan temin edilerek aşağıdaki işlemler...

Read More

DHCP Ayarları DHCP Ayarları IP telefonların otomatik ayarlayabilmesi için DHCP sunucuda ayarlar yapılması gerekmektedir. Konfigürasyonlar başlığı altında yapılması gereken ayarlar açıklanmıştır. Başlık halinde marka model belirtilmemiş sunucularda üretici talimatlarına göre yapılması gereken ayarları ifade etmektedir. Zaman içersinde deneyimlenmiş farklı marke ve model DHCP sunucuları için yapılmış olan ayarlara ve uygulanmış talimatlara başlıklar halinde yer verilecektir. Konfigürasyonlar TFTP Server IP - Option 66 VOIP Server IP - Option 150 ADSL...

Read More