Better, Faster, Affordable

IVR DTMF Reports

IVR Tuşlama Raporları

Tegsoft sisteminde IVR ‘ın her çalıştığı adımda tuşlama raporları devrededir. Sesli anket yapmak, Menü tercihlerinin raporlanması, IVR ağacının kullanım istatistiklerinin çıkartılması, Hizmet kalitesinin puanlanması vb. Tegsoft IVR tüm görevleri yerine getirirken tuşlamaları raporlanabilir bir formatta kayıt altına alır.

Yapılan tuşlamalar,

  • Arama Tarihi
  • Çağrı Tekil Numarası
  • Otomatik arama kampanya ismi
  • Arayan/Aranan Kişi ismi
  • Telefon numarası
  • Virgül ile ayrılmış IVR tanımında ismi ile belirtilmiş tuşlama bilgileri

formatında raporlanmaktadır.

 

screenshot-ivr-report