Better, Faster, Affordable

Requirements Management

Tegsoft® Talep ve Şikayet Yönetimi Modülü

Tegsoft®, sunmuş olduğu Talep ve Şikayet Yönetimi Modülü ile, kurumlara birçok farklı kanaldan gelen müşteri talep ve şikayetlerini en hızlı ve en etkin şekilde ele alarak değerlendirmeleri, sonuçlandırmaları ve raporlamaları konusunda destek olmayı amaçlamaktadır.

Tegsoft Çağrı Merkezi ürünü içerisinde yer alan Talep ve Şikayet Yönetimi Modülü;

 • Kurumsal e-posta hesaplarından,

 • Kurumsal Web Sitesi üzerinde yer alan iletişim formu ve/veya talep-şikayet formlarından,

 • Web servisleri aracılığı ile farklı web sitelerinden,

 • Twitter ve Facebook üzerinden,

 • Çağrı Merkezi iletişim kanalları aracılığı (Ses, Fax, Webchat gibi) ile iletilen tüm talep ve şikayetleri tek bir yapı içerisinde toplamaktadır.

Farklı iletişim kanalları üzerinden gelen talep ve şikayetler, Talep ve Şikayet Yönetimi Modülü içerisinde önceden belirlenmiş olan yönlendirme mekanizmaları doğrultusunda otomatik olarak ilgili kişi ve/veya departmanlara atanabilmekte ve bu atamalar otomatik alarmlar ile ilgili kişi ve/veya departmanlara e-mail aracılığı ile iletilmektedir.

Talep Ayarları – Yönlendirme Ekranı

rm_01

Talep ve Şikayet Yönetimi Modülü ile entegre çalışan E-Mail ekranı ile, kurumun farklı departmanları için kullanılan e-posta hesaplarının (bilgi, destek, satış vb.) tamamı sisteme tanımlanabilir ve bu e-posta hesaplarının her biri için ayrı yönlendirme senaryoları oluşturularak ilgili birimlere otomatik olarak talep ve şikayetlerin iletimi sağlanabilmektedir.

Talep Ayarları – E-Posta Hesapları Ekranı

rm_02

Sosyal Medya Tanımları ekranı ile, Twitter ve Facebook üzerinde, tamamen dinamik olarak istenilen sayıda atanabilecek anahtar kelimeler aracılığı ile otomatik taramalar gerçekleştirilir ve belirtilen anahtar kelimelerin yer aldığı tweet’ler ve/veya yorumlar yakalanarak sisteme bir talep olarak atanabilir.

Talep Ayarları – Sosyal Medya Tanımları Ekranı

rm_03

Talep olarak atanan bir tweet iletilirken sadece içeriği ile değil, tweet’i gönderen kullanıcı bilgisi, bu tweet’i gören toplam takipçi sayısı gibi ek bilgiler de iletilmektedir.

Twitter aracılığı ile gelen bir talebin bilgileri

rm_04

Talep ve şikayetler sizi yormasın, sistem sizin için yönlendirsin…

Belirlenmiş olan tüm iletişim kanalları üzerinden alınan talep ve şikayetler, tamamen kullanıcı yetkileri bazında gösterilmekte ve yönetilmektedir.

Bir talebin sistem içerisinde işlenme şekli şöyle özetlenebilir:

 • Talep ilgili kişi ve/veya departmana atanır

 • İlgili kişi ve/veya departman kendi yetkileri doğrultusunda ilgili bütün talepleri görüp yönetebilecekleri Talep ve Şikayetler ekranından talebe dair işlemi başlatır.

 • Talep değerlendirme sonucunda başka bir departman tarafından işleme alınacaksa, ilgili departmana tüm geçmiş işlem bilgileri ile birlikte atanır.

 • Talep sonuçlandırıldığında, e-mail ve/veya telefon aracılığı ile talep sahibi bilgilendirilir.

Talepler, kurum içinde tanımlı kişi ve/veya departmanlara atanabildiği gibi; kurum ile iletişimde olan kurum dışı kişi ve/veya departmanlara da atanabilmektedir.

Taleplerin tümü talep sonlandırma tarihi belirtilerek atanabilmekte ve atamayı yapan kullanıcı tarafından belirlenecek bir süre bilgisi ile istenilen zamanda otomatik olarak süre sonu hatırlatması yapılabilmektedir. Bu sayede sistem,

 • Bir talebin ne kadar sürede değerlendirildiği,

 • Bu süre aşıldıysa talebin hangi kişi ve/veya departmanda beklemede olduğu gibi performansa yönelik raporların alınabilmesine olanak tanır.

Talep ve Şikayetler Yönetim Ekranı

rm_05

Talep Detay Ekranı

rm_06

Müşterinizin tüm iletişim geçmişini tek ekranda görüntüleyin…

TegsoftCC Çağrı Merkezi ürünü ile entegre çalışan Talep ve Şikayet Yönetimi Modülü aracılığı ile değerlendirilen talepler Müşterilere ait Kişi kartları üzerinde bilgi olarak tutulabilmekte ,böylece Çağrı Merkezindeki Müşteri Temsilcileri bir müşteri ile görüşmesi sırasında tek bir ekran üzerinden,

 • gelen/giden/kampanya/webchat/SMS/Email geçmişini görüntüleyebildiği gibi,

 • müşterinin bildirdiği talep ve şikayetleri de detaylı olarak görüntüleyebilmektedir.

Kişiler Ekranı – Talep ve Şikayetler Sekmesi

rm_07