Better, Faster, Affordable

Post Installation

Tegsoft Sunucusu DVD ile kurulduktan sonra aşağıdaki prosedürler uygulanmalıdır.

 

Asterisk Sürüm Yükseltme

Tegsoft ekranına SSH ile login olduktan sonra,

cd /usr/src/
wget http://www.tegsoft.com/asterisk-10.6_READY.tgz
tar -zxvf asterisk-10.6_READY.tgz
cd asterisk-10.6.0-rc1/
service asterisk stop
mkdir /root/2013XXXX
mv /usr/lib/asterisk/modules/* /root/2013XXXX
make install
cp -v tegsoft/codec_g72* /usr/lib/asterisk/modules/
service asterisk restart
service tegsoft_icr restart

 

Tegsoft BAZ Sürüm Yükleme

Tegsoft ekranına SSH ile login olduktan sonra,

—————–BAŞLANGIÇ ————————
rm -rf /root/bk
mkdir /root/bk
mv /opt/jboss/server/default/deploy/Tobe.war /root/bk/
cd /opt/jboss/server/default/deploy/
wget www.tegsoft.com/Tegsoft.tgz
tar -xzvf Tegsoft.tgz

rm -rf /home/tobe/sql/
mkdir /home/tobe/sql/
cp -r /opt/jboss/server/default/deploy/Tobe.war/sql/* /home/tobe/sql/

su – tobe

db2 connect to tobe;db2 -tvf /home/tobe/sql/1_Tobe_01_Create_db2.sql;
db2 connect to tobe;db2 -tvf /home/tobe/sql/1_Tobe_03_ALTER.sql;
db2 connect to tobe;db2 -tvf /home/tobe/sql/1_Tobe_04_INDEX.sql;
db2 connect to tobe;db2 -tvf /home/tobe/sql/1_Tobe_10_DML.sql;
db2 connect to tobe;db2 -tvf /home/tobe/sql/1_Tobe_11_ALARM.sql;
db2 connect to tobe;db2 -tvf /home/tobe/sql/1_Tobe_12_ACCESS.sql;
db2 connect to tobe;db2 -tvf /home/tobe/sql/1_Tobe_98_Menu_TegsoftPBX.sql;

exit

service tegsoft_icr restart
service tegsoft_web restart

Bu işlemden sonra standart güncelleme uygulanmalıdır.

——————BİTTİ ——————