Better, Faster, Affordable

Webservice Entegrasyonu

Webservice Entegrasyonu

Tegsoft Web Servislerinin uygulama aşamaları genel bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Webservice WDSL URL listesine,

http://TEGSOFT_SERVERIP/Tobe/services

adresinden erişilebilirsiniz.

  • RemoteCampaignManager: Uzaktan kampanya otomatik arama modülü yönetim hizmetidir. Kişi ekleme arama listesine ilişkin bilgilere erişmek için kullanılır.
  • DataProvider: Tegsoft veritabanında yer alan bilgilere erişim için kullanılan hizmettir.
  • RemotePBX: Tegsoft IP santral ile ilgili işlem yapmak amacı ile kullanılan hizmettir. Arama yaptırtma, aboneye çağrı bağlama vb. işlemler yapılabilir.

ServiceAutharization – Yetki Parametresi

ServiceAutharization tüm hizmetlerde zorunlu parametredir. Webservice çağırmaya yetkili (Kullanıcı uygulamasından tanımlanır) bir kullanıcının hizmeti kullanmasını garanti etmek için kullanılmaktadır.

  • usercode: Yetkli kullanıcı kodu
  • password: Kullanıcı Şifresi

RemoteCampaignManager – Kampanya Otomatik Arama Yönetim Hizmeti

Kampanya yönetimi ile ilgili işlemlerin uzaktan erişim ile yapılmasını sağlayan web service hizmetidir.

getLists – Kampanya Listesi Alma

Hali hazırda sistemde bulunan kampanyaları ayrıntılı olarak kampanyaID leri ile birlikte listeleyebilirsiniz.

addContactsToCampaign – Kampanyaya Kişi Ekleme

Kampanyaya aranmak üzere kişi eklemek için kullanılan web-service hizmetidir. Fonksiyon parametreleri aşağıdalistelenmiştir.

  • ServiceAutharization serviceAutharization
  • String CAMPAIGNID: Kişilerin yükleneceği kampanyanın tekil numrasıdır. Kampanya tanımalama ekranından ulaşılabilir.
  • String contactsDataset:  Aranacak kişi bilgilerini içeren xml formatında dataset parametresidir. Aşağıda talep edilen format açıklanmıştır.

contactsDataset – Kişi Kartı Gönderirken Kullanılacak XML Formatı

<Dataset>

<Columns>

<Column name=”CONTID” type=”STRING”/>

<Column name=”FIRSTNAME” type=”STRING”/>

<Column name=”LASTNAME” type=”STRING”/>

<Column name=”PHONE1″ type=”STRING”/>

<Column name=”PHONE2″ type=”STRING”/>

<Column name=”PHONE3″ type=”STRING”/>

<Column name=”OZELALAN” type=”STRING”/>

<Column name=”ALARMKODU” type=”STRING”/>

<Column name=”ALARMYERI” type=”STRING”/>

</Columns>

<Rows>

<Row CONTID=”0221f910-9595-4538-954c-4bcd80ad6b4c” FIRSTNAME=”Sample” LASTNAME=”Contact” PHONE1=”1001″  />

<Row CONTID=”KOD2″ FIRSTNAME=”Sample2″ LASTNAME=”AAA” PHONE1=”02123212222″  OZELALAN=”aaaa” ALARMKODU=”334FF34″  ALARMYERI=”asdsd” />

<Row CONTID=”KOD4″ FIRSTNAME=”Tegsoft” LASTNAME=”Yonetim” PHONE1=”02123212088″ PHONE2=”02123202189″  />

</Rows>

</Dataset>

Bu webservis metodunu çağırdıktan sonra ServiceResult tipinde bir nesne dönecektir.Bu nesneden “getStatusMessage() ” vb metodlar çağırılarak yüklenme durumları vb durumlar kontrol edilebilir.

 

DataProvider

Verilere erişim için kullanılan hizmet kanalıdır. http://TEGSOFT_SERVERIP/Tobe/services/DataProvider?wsdl adresinden wsdl dosyasına erişilebilir.
getData Fonksiyonu verilere erişim için serviceAutharization ve sqlQuery parametrelerini alır DataProviderServiceResult ile verilere erişim sağlar.

serviceAutharization usercode ve password ile kullanıcı doğrulaması yapar. Hizmet alacak kullanıcının WEBSERVICE çağırma yetkisine sahip bir kullanıcı olması gerekir.
sqlQuery ise “SELECT * FROM TBLCCCDR WHERE CALLDATE > SYSDATE – 1 HOURS” gibi geçerli bir SQL ifadesi olmalıdır.

DataProviderServiceResult dönen değerinin temel parametreleri aşağıda verilmiştir.

1. beginService : Webservice çağrıldığı zaman
2. duration : İşlemin tamamlandığı süre (sn)
3. endService : Cevap dönüldüğü zaman
4. errorCode : Hata kodu
5. errorOccurred : Hata oluşmuş ise true aksi durumda false
6. operationName : Çağrılan fonksiyonun ismi
7. serviceName : Çağrılan webservice hizmetinin ismi
8. statusMessage : Bilgi Mesajı
9. dataset : Aşağıdaki formatta sorgu sonucu gelen veriler.

<Dataset>
<Columns>
<Column name=”SRC” type=”STRING”/>
<Column name=”DST” type=”STRING”/>
<Column name=”CALLDATE” type=”DATE”/>
<Column name=”DURATION” type=”DECIMAL”/>
<Column name=”DISPOSITION” type=”STRING”/>
</Columns>
<Rows>
<Row SRC=”1002″ DST=”2002″ CALLDATE=”28/02/2013 11:41:39″ DURATION=”2″ DISPOSITION=”NO ANSWER”  />
<Row SRC=”1001″ DST=”3202189″ CALLDATE=”28/02/2013 11:50:23″ DURATION=”28″ DISPOSITION=”ANSWERED”  />
<Row SRC=”1001″ DST=”3a.” CALLDATE=”28/02/2013 11:52:58″ DURATION=”1″ DISPOSITION=”NO ANSWER”  />
<Row SRC=”1001″ DST=”3202189″ CALLDATE=”28/02/2013 11:53:07″ DURATION=”29″ DISPOSITION=”ANSWERED”  />
<Row SRC=”1002″ DST=”05323137529″ CALLDATE=”28/02/2013 11:53:54″ DURATION=”391″ DISPOSITION=”ANSWERED”  />
<Row SRC=”05323137529″ DST=”02123212088″ CALLDATE=”28/02/2013 12:09:57″ DURATION=”132″ DISPOSITION=”ANSWERED”  />
<Row SRC=”1001″ DST=”3202189″ CALLDATE=”28/02/2013 12:17:12″ DURATION=”32″ DISPOSITION=”ANSWERED”  />
<Row SRC=”1001″ DST=”3202189″ CALLDATE=”28/02/2013 12:19:34″ DURATION=”14″ DISPOSITION=”ANSWERED”  />
<Row SRC=”1001″ DST=”3202189″ CALLDATE=”28/02/2013 12:20:25″ DURATION=”23″ DISPOSITION=”ANSWERED”  />
</Rows>
</Dataset>

RemotePBX Hizmeti

Arama yapmak, kanal durumlarını sorgulamak gibi bazı temel PBX fonksiyonlarının yönetilmesi için kullanılmaktadır.

originate Fonksiyonu PBX ‘e bir numaradan başka bir numaraya arama yaptırtmak için kullanılır. Önce arayan numarayı sistem arar cevaplanan çağrıdan sonra aranacak numarayı arar.

serviceAutharization usercode ve password ile kullanıcı doğrulaması yapar. Hizmet alacak kullanıcının WEBSERVICE çağırma yetkisine sahip bir kullanıcı olması gerekir.
extension aramanın başlayacağı aboneyi ifade eder.
destination aranacak dış abonenin numarasını ifade eder.

 

İletişim

Satış desteği için Yetkili İş Ortaklarımız ile görüşebilirsiniz.

Ar-Ge Ofisi:
Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 Kat:7
Papirus Plaza 34410 Kağıthane, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 (212) 321 20 88
Faks: +90 (212) 320 21 87

E-posta: info@tegsoft.com